Xin giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đều phải được cấp Giấy phép an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng để được hoạt động hợp pháp. Giấy phép này là minh chứng cho việc sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất, bảo quản và vận chuyển theo quy trình an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Hãy cùng tìm hiểu Xin giấy an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng trong bài viết sau đây nhé!

1. Giấy an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng là gì?

Giấy phép an toàn thực phẩm cho thực phẩm chức năng là một loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Giấy phép này là minh chứng cho việc sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất, bảo quản và vận chuyển theo quy trình an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

2. Kinh doanh thực phẩm chức năng thì cần những giấy phép gì về an toàn thực phẩm?

– Cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 67/2016/NĐ-CP (Sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

– Sản phẩm thực phẩm chức năng phải được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Thông tư 43/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý thực phẩm chức năng

– Các lô hàng thực phẩm chức năng nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cấp Thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu (theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).

3. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận 

Theo thông tư số 26/2012/TT/BYT thì để có thể kinh doanh thực phẩm chức năng, cơ sở kinh doanh phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là giấy tờ bắt buộc phải có của doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất ngành thực phẩm nói chung và thực phẩm chức năng nói riêng. Để cơ quan nhà nước kiểm soát, xem xét cơ sở đó đã đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất kinh doanh.

Để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ an toàn vệ sinh thực phẩm phải đáp ứng đỉ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 1. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực phẩm và những quy định sau đây:
 2. a) Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng;
 3. b) Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Y, Dược, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan;
 4. c) Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng, theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày;
 5. d) Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở;

đ) Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình, hướng dẫn. Áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất để phòng, tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất vào hồ sơ;

 1. e) Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập; các phép thử cần thiết đã được thực hiện; nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu; sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định;
 2. g) Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
 3. h) Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra; thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này”.

Như vậy, đa số các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng phải xin giấy phép an toàn thực phẩm, trừ trường hợp cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 9 Thông tư 26/2012/TT-BYT thì không phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Thủ tục xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Sau khi xác định hộ kinh doanh thuộc trường hợp cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo hướng dẫn sau:

➤ Bước 1: Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh

➤ Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước tiếp theo cần thực hiện trong quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là nộp bộ hồ sơ vừa soạn thảo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép an toàn thực phẩm. 

Tùy vào hình thức kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm kinh doanh cụ thể của hộ kinh doanh là gì mà bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại 1 trong 3 cơ quan sau: Bộ Y tế, Bộ Công thương hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

➤ Bước 3: Chờ xử lý hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hợp lệ, trong thời hạn khoảng 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện VSATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thu được, cơ quan cấp giấy phép sẽ trả kết quả như sau:

 • Cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho HKD (nếu kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP);
 • Gửi văn bản từ chối cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm cho HKD có nêu rõ lý do (nếu kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở chưa đủ điều kiện vệ sinh ATTP).

5. Câu hỏi thường gặp

1. Ai được cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm?

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018, tổ chức được cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Là tổ chức hợp pháp: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Có cơ sở sản xuất đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm: Cơ sở sản xuất phải được thiết kế, xây dựng, trang bị trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phù hợp với yêu cầu sản xuất phụ gia thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu: Doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về sản xuất phụ gia thực phẩm.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp: Cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật phải được đào tạo về kiến thức sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm và an toàn thực phẩm.

2. Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm bao gồm những gì?

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm: Do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Quy trình sản xuất, kiểm tra, nghiệm thu phụ gia thực phẩm.
 • Danh mục các loại phụ gia thực phẩm dự kiến sản xuất.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu sản xuất phụ gia thực phẩm.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.
 • Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

3. Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm?

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo địa điểm đặt cơ sở sản xuất.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh tra cơ sở sản xuất.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ và cơ sở sản xuất đáp ứng điều kiện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm cho doanh nghiệp.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm?

Theo quy định, thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí xin Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm?

Mức lệ phí xin cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 29/9/2015 quy định về phí và lệ phí trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *