Bài tập môn kỹ năng tư vấn pháp luật

Bài tập môn Kỹ năng tư vấn pháp luật là cơ hội để sinh viên, học viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật của bản thân. Qua việc giải bài tập, sinh viên, học viên có thể áp dụng kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN theo dõi bài viết sau.

Bài tập môn kỹ năng tư vấn pháp luật

1. Câu hỏi

Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tiếp xúc khách hàng và những điểm cần lưu ý.

Phòng tránh một số rủi ro pháp lý trong quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong thương mại.

Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tư vấn cho công ty cổ phần thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư, mua lại cổ phần của công ty.

Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình tư vấn cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Soạn thảo Điều lệ công ty cổ phần Chiến Thắng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, có thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Phân tích các kỹ năng cần thiết trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ra nước ngoài.

Phân tích những kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện chương trình khuyến mại, quảng cáo cho thương nhân.

Phân tích những kỹ năng cần thiết để tư vấn cho nhà đầu tư thực hiện việc đăng ký hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư.

Phân tích những kỹ năng cơ bản để tư vấn thực hiện giải thể doanh nghiệp và những điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm: Bài tập kế toán chứng khoán kinh doanh có lời giải, mời quý khách hàng tham khảo bài viết bên dưới!

2. Bài tập

Bài tập 1: Ông A là một nhân viên của công ty X đã làm việc tại công ty được 5 năm. Gần đây, ông A nhận được quyết định sa thải từ công ty với lý do ông đã vi phạm nội quy công ty. Ông A cho rằng quyết định sa thải này không hợp lý và muốn tìm hiểu về quyền lợi của mình cũng như các bước có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi. Ông A tìm đến bạn, là một luật sư tư vấn, để được hỗ trợ.

Yêu cầu:

 1. Phân tích tình huống của ông A và xác định các vấn đề pháp lý.
 2. Đưa ra các giải pháp pháp lý mà ông A có thể thực hiện.

Lời Giải

1. Phân tích tình huống và xác định các vấn đề pháp lý:

 • Vi phạm nội quy công ty: Trước hết, cần phải xác định rõ vi phạm của ông A có thực sự xảy ra hay không và có đủ căn cứ để sa thải ông A theo quy định của pháp luật lao động và nội quy công ty.
 • Quy trình sa thải: Cần xem xét quy trình sa thải của công ty có tuân thủ các quy định của pháp luật lao động hay không, bao gồm việc thông báo trước, lý do sa thải, và cơ hội để ông A giải trình.
 • Quyền lợi của ông A: Kiểm tra xem quyết định sa thải này có ảnh hưởng đến các quyền lợi của ông A như trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động hay không.

2. Giải pháp pháp lý mà ông A có thể thực hiện:

 • Kiểm tra nội quy và quy định của công ty: Đề nghị ông A kiểm tra lại nội quy công ty và các quy định liên quan để xác định liệu vi phạm của ông có đáng bị sa thải hay không.
 • Yêu cầu giải trình: Ông A có thể yêu cầu công ty cung cấp bằng chứng về vi phạm của mình và giải thích lý do sa thải.
 • Khiếu nại nội bộ: Ông A có thể nộp đơn khiếu nại nội bộ đến ban lãnh đạo công ty yêu cầu xem xét lại quyết định sa thải.
 • Khiếu nại lên cơ quan lao động: Nếu khiếu nại nội bộ không được giải quyết thỏa đáng, ông A có thể khiếu nại lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan chức năng liên quan.
 • Khởi kiện ra tòa: Trong trường hợp các biện pháp khiếu nại không mang lại kết quả, ông A có thể khởi kiện công ty ra tòa án lao động.

Bài tập 2: Chị B là một nhân viên kế toán tại công ty Y đã được 3 năm. Gần đây, chị B nhận được thông báo từ công ty về việc chuyển công tác sang chi nhánh ở tỉnh khác, cách nơi làm việc hiện tại 300 km. Chị B không đồng ý với quyết định này do hoàn cảnh gia đình và đã gửi đơn phản đối lên ban giám đốc nhưng không nhận được phản hồi. Chị B đến nhờ bạn, là một luật sư tư vấn, để tìm hiểu quyền lợi của mình và các bước có thể thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Yêu cầu:

 1. Phân tích tình huống của chị B và xác định các vấn đề pháp lý.
 2. Đưa ra các giải pháp pháp lý mà chị B có thể thực hiện.

Lời Giải

1. Phân tích tình huống và xác định các vấn đề pháp lý:

 • Quyết định điều chuyển công tác: Xem xét hợp đồng lao động của chị B để kiểm tra điều khoản về việc điều chuyển công tác. Theo quy định của pháp luật lao động, công ty phải có lý do chính đáng và phải thỏa thuận với người lao động nếu điều chuyển làm thay đổi điều kiện làm việc.
 • Quyền lợi của chị B: Xem xét việc điều chuyển này có ảnh hưởng đến quyền lợi của chị B như chỗ ở, sinh hoạt gia đình, và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động hay không.
 • Phản hồi từ công ty: Việc công ty không phản hồi đơn phản đối của chị B có thể vi phạm quy định về việc giải quyết khiếu nại của người lao động.

2. Giải pháp pháp lý mà chị B có thể thực hiện:

 • Kiểm tra hợp đồng lao động: Đề nghị chị B kiểm tra lại hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan để xác định rõ quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Yêu cầu giải trình: Chị B có thể yêu cầu công ty cung cấp lý do cụ thể và bằng chứng về quyết định điều chuyển.
 • Khiếu nại nội bộ: Chị B có thể nộp đơn khiếu nại nội bộ đến ban lãnh đạo công ty yêu cầu xem xét lại quyết định điều chuyển.
 • Khiếu nại lên cơ quan lao động: Nếu khiếu nại nội bộ không được giải quyết thỏa đáng, chị B có thể khiếu nại lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan chức năng liên quan.
 • Khởi kiện ra tòa: Trong trường hợp các biện pháp khiếu nại không mang lại kết quả, chị B có thể khởi kiện công ty ra tòa án lao động.

3. Hỏi đáp

Tình huống: Anh C làm việc tại công ty Z đã 2 năm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm. Gần đây, công ty Z ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do tái cơ cấu tổ chức. Anh C không đồng ý với quyết định này và muốn tìm hiểu quyền lợi của mình.

Câu hỏi:

 1. Quyền lợi của anh C theo pháp luật lao động là gì?
 2. Anh C có thể thực hiện những bước nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trả lời:

 1. Quyền lợi của anh C theo pháp luật lao động:
  • Theo Điều 38 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do tái cơ cấu tổ chức, nhưng phải thông báo trước cho người lao động ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.
  • Anh C có quyền được nhận trợ cấp thôi việc, tính theo số năm làm việc tại công ty, mỗi năm làm việc được tính bằng nửa tháng tiền lương.
  • Nếu công ty không tuân thủ quy định về thời gian thông báo trước, anh C có quyền yêu cầu bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không được báo trước.
 2. Các bước anh C có thể thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình:
  • Yêu cầu giải trình: Anh C có thể yêu cầu công ty giải trình cụ thể về lý do chấm dứt hợp đồng và kiểm tra tính hợp pháp của quyết định này.
  • Gửi đơn khiếu nại nội bộ: Anh C có thể nộp đơn khiếu nại nội bộ lên Ban Giám đốc công ty yêu cầu xem xét lại quyết định chấm dứt hợp đồng.
  • Khiếu nại lên cơ quan lao động: Nếu khiếu nại nội bộ không được giải quyết thỏa đáng, anh C có thể khiếu nại lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan chức năng liên quan.
  • Khởi kiện ra tòa: Trong trường hợp các biện pháp khiếu nại không mang lại kết quả, anh C có thể khởi kiện công ty ra tòa án lao động.

Bài tập môn kỹ năng tư vấn pháp luật đã giúp chúng ta nắm vững các nguyên tắc và phương pháp quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng. Thông qua việc phân tích tình huống thực tế và áp dụng kiến thức học được, chúng ta không chỉ củng cố kỹ năng chuyên môn mà còn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hy vọng rằng những kiến thức và kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho bạn trong sự nghiệp pháp lý sau này. Xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian và tâm huyết để hoàn thành bài tập này của GIAYCHUNGNHAN.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *