Bài tập thống kê doanh nghiệp chương 3 – Có lời giải

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các bước và phương pháp kế toán, hiểu rõ sâu hơn về sự phức tạp của ngành và nhận thức về tầm quan trọng của quản lý tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm. Hãy bắt đầu hành trình tìm hiểu với ‘Bài tập thống kê doanh nghiệp chương 4 có lời giải’!”

Bài 1:

Dữ liệu về Nhân Sự trong Doanh Nghiệp XYZ:

 1. Quản lý:
  • Ngày 1/3: 50 người
  • Ngày 5/3: Tăng thêm 10 người
  • Ngày 15/3: Giảm 5 người do nghỉ việc
  • Ngày 20/3: Tăng thêm 8 người
 2. Sản Xuất Kinh Doanh:
  • Ngày 1/3: 800 người
  • Ngày 10/3: Tuyển thêm 150 người
  • Ngày 25/3: Thôi việc 30 người
 3. Phục Vụ:
  • Ngày 1/3: 30 người
  • Ngày 8/3: Giảm 5 người do nghỉ việc
  • Ngày 18/3: Tuyển thêm 12 người

Câu Hỏi:

 1. Số lao động trung bình trong tháng là bao nhiêu?
 2. Phân loại lao động theo từng bộ phận và tính tỉ lệ phần trăm?
 3. Tính mức thu nhập bình quân của mỗi lao động trong doanh nghiệp trong tháng 3?
 4. Dựa vào dữ liệu, phân tích sự biến động của nhân sự trong doanh nghiệp.
 5. So sánh cấu trúc lao động giữa các bộ phận khác nhau.

Lời giải:

1. Số Lao Động Trung Bình Trong Tháng:

 • Tính tổng số lao động từng ngày và chia cho số ngày trong tháng (31 ngày):

– Tổng Số Lao Động=(50+60+55+63)+(800+950+920)+(30+25+37)=3080

Số Lao Động Trung Bình=3080:31≈99.35 

2. Phân Loại Lao Động Theo Bộ Phận và Tỉ Lệ Phần Trăm:

 • Quản Lý:
   • Tổng số lao động: 50+60+55+63=228
   • Tỉ lệ phần trăm: 228:3080×100% ≈ 7.5% 
 • Sản Xuất Kinh Doanh:
    • Tổng số lao động: 800+950+920=2670
    • Tỉ lệ phần trăm: 2670:3080×100% 87.9%
 • Phục Vụ:
   • Tổng số lao động: 30+25+37=92
   • Tỉ lệ phần trăm: 92:3080×100% ≈ 3.03%

3. Tính Mức Thu Nhập Bình Quân Mỗi Lao Động Trong Tháng 3:

 • Cho biết tổng quỹ lương sử dụng trong tháng là 2,000 triệu đồng.
 • Tính mức thu nhập bình quân: 2,000 triệu đồng : 3080 lao động

4. Phân Tích Sự Biến Động Của Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp:

 • Xem xét những thay đổi về số lao động qua các ngày và bộ phận.
 • Đánh giá tác động của tăng, giảm lao động đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

5. So Sánh Cấu Trúc Lao Động Giữa Các Bộ Phận:

  • Đối chiếu tỷ lệ phần trăm lao động của từng bộ phận để nhận biết sự phân phối và cân bằng giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

 

Hy vọng rằng việc thực hiện bài tập này đã giúp bạn áp dụng kiến thức thống kê vào thực tế doanh nghiệp, từ đó có cái nhìn tổng thể và chi tiết về tình hình nhân sự. Hãy tiếp tục rèn luyện kỹ năng thống kê và áp dụng chúng vào việc quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *