Chứng nhận ASC là gì? Tiêu chuẩn trại nuôi ASC

Nuôi trồng thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng trên thế giới, cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào cho con người. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và cộng đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chứng nhận ASC và tiêu chuẩn trại nuôi ASC.

Chứng nhận ASC là gì? Tiêu chuẩn trại nuôi ASC
Chứng nhận ASC là gì? Tiêu chuẩn trại nuôi ASC

1. Chứng nhận ASC

Chứng nhận ASC là chứng nhận quốc tế về nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, được cấp bởi Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC). ASC là một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập, được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu thúc đẩy việc nuôi trồng thủy sản bền vững trên toàn thế giới.

Chứng nhận ASC được áp dụng cho các trại nuôi trồng thủy sản, nhằm đảm bảo rằng các trại này đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và lao động. Tiêu chuẩn ASC bao gồm các yêu cầu về:

 • Môi trường: Giảm thiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đối với môi trường, bao gồm chất lượng nước, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, và bảo vệ đa dạng sinh học.
 • Xã hội: Bảo vệ quyền lợi của người lao động và cộng đồng địa phương.
 • Lao động: Đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

2. Tiêu chuẩn trại nuôi ASC

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC bao gồm 7 tiêu chí chính, được chia thành 30 tiêu chí nhỏ. Các tiêu chí này được áp dụng cho tất cả các loài thủy sản được nuôi, bao gồm cá, tôm, cua, sò,…

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC bao gồm các yêu cầu sau:

 • Môi trường: Tiêu chuẩn ASC yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản áp dụng các thực hành nuôi trồng bền vững để bảo vệ môi trường, bao gồm:
  • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
  • Bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bảo vệ nguồn nước
 • Xã hội: Tiêu chuẩn ASC yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản đảm bảo các quyền và lợi ích của người lao động, bao gồm:
  • Trả lương công bằng
  • Đảm bảo an toàn lao động
  • Tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các hoạt động của cộng đồng
 • Kinh tế: Tiêu chuẩn ASC yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản đảm bảo sự bền vững về kinh tế của các hoạt động nuôi trồng, bao gồm:
  • Nâng cao năng suất
  • Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC được chia thành các cấp độ sau:

 • Cấp độ 1: Tiêu chuẩn cơ bản
 • Cấp độ 2: Tiêu chuẩn nâng cao
 • Cấp độ 3: Tiêu chuẩn cao nhất

Các trang trại nuôi trồng thủy sản muốn được cấp chứng nhận ASC phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cấp độ 1. Nếu muốn được cấp chứng nhận cấp độ 2 hoặc cấp độ 3, các trang trại phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung của các cấp độ này.

3. Các tiêu chí về môi trường

 • Tiêu chí 2.1: Chất lượng nước: Đảm bảo chất lượng nước trong trại nuôi không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
 • Tiêu chí 2.2: Sử dụng đất: Tận dụng tối đa diện tích đất được sử dụng cho nuôi trồng thủy sản, đồng thời giảm thiểu tác động đến đất đai xung quanh.
 • Tiêu chí 2.3: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, thức ăn, và năng lượng.
 • Tiêu chí 2.4: Bảo vệ đa dạng sinh học: Bảo vệ các loài thủy sinh hoang dã, bao gồm cả các loài thủy sinh có giá trị kinh tế.

4. Các tiêu chí về xã hội

 • Tiêu chí 3.1: Quyền của người lao động: Đảm bảo các quyền của người lao động, bao gồm quyền lao động, quyền an toàn lao động, và quyền được trả lương công bằng.
 • Tiêu chí 3.2: Cộng đồng địa phương: Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa trại nuôi và cộng đồng địa phương, bao gồm việc hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội cho cộng đồng.

5. Lợi ích của chứng nhận ASC

Lợi ích của chứng nhận ASC
Lợi ích của chứng nhận ASC

Chứng nhận ASC mang lại nhiều lợi ích cho các trại nuôi, bao gồm:

 • Tăng cường tính bền vững của hoạt động nuôi trồng thủy sản.
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
 • Tiếp cận được các thị trường cao cấp.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Tại Việt Nam, hiện có một số trại nuôi thủy sản đã được cấp chứng nhận ASC, bao gồm các trại nuôi cá tra, tôm thẻ chân trắng, và tôm sú.

6. Mọi người cùng hỏi

 1. ASC là viết tắt của gì và nó đại diện cho điều gì trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản?
  • ASC là viết tắt của “Aquaculture Stewardship Council” (Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản), tổ chức này đại diện cho các tiêu chuẩn quản lý bền vững trong ngành nuôi trồng thủy sản.
 2. Chứng nhận ASC là gì và tại sao nó quan trọng đối với ngành nuôi trồng thủy sản?
  • Chứng nhận ASC là một xác nhận cho thấy các sản phẩm thủy sản đã tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý bền vững của ASC. Nó quan trọng bởi vì giúp đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất theo các phương pháp thân thiện với môi trường và xã hội.
 3. Tiêu chuẩn trại nuôi ASC đề cập đến những yếu tố nào?
  • Tiêu chuẩn trại nuôi ASC bao gồm các yếu tố như quản lý nguồn lực, ảnh hưởng đến môi trường, giám sát và quản lý sức khỏe động vật, quản lý dịch bệnh và thuốc thú y, cũng như các vấn đề liên quan đến lao động và xã hội.
 4. Ai có thể xin cấp chứng nhận ASC cho trại nuôi?
  • Bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có thể xin cấp chứng nhận ASC cho trại nuôi của họ.
 5. Quy trình xin cấp chứng nhận ASC bao gồm những bước nào?
  • Quy trình bao gồm việc xác định tiêu chuẩn áp dụng, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký, kiểm tra địa điểm trại nuôi, tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn ASC, và cuối cùng là cấp chứng nhận.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *