Quy định về công bố mẫu dấu [Mới nhất hiện nay]

Quy định về công bố mẫu dấu [Mới nhất hiện nay]

Con dấu doanh nghiệp là dấu ấn, là một dấu hiệu riêng biệt để nhận biết doanh nghiệp đó giữa vô vàn các doanh nghiệp khác trên thị trường.

1.Con dấu doanh nghiệp là gì

Con dấu doanh nghiệp là gì
Con dấu doanh nghiệp là gì

Con dấu doanh nghiệp là một yếu tố có tính pháp lý mang dấu hiệu nhận biết của một doanh nghiệp. Con dấu được cấp sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thành lập công ty hay sau khi doanh nghiệp hoàn tất thực hiện thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp. 

Con dấu giữ vai trò quan trọng thể hiện dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp.

2.Quy định về con dấu doanh nghiệp mới nhất

Quy định về con dấu doanh nghiệp mới nhất

Quy định về con dấu doanh nghiệp mới nhất
Quy định về con dấu doanh nghiệp mới nhất

Căn cứ Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

– Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

– Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

– Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền quyết định con dấu doanh nghiệp

Thẩm quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung con dấu như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân. Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác (được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP).

4.Doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo tính pháp lý của con dấu?

Trước đây, con dấu khi công bố và được cơ quan đăng ký kinh doanh xét duyệt thì coi như con dấu hợp pháp và doanh nghiệp được toàn quyền sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay đã bỏ thủ tục công bố mẫu dấu, do đó để đảm bảo tính hợp pháp của con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc như sau:

– Thực hiện thủ tục đăng ký và khắc dấu tại cơ sở được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh sản xuất con dấu;

– Ban hành Quyết định về việc sử dụng con dấu trong doanh nghiệp

Quyết định sử dụng con dấu trong doanh nghiệp là văn bản có giá trị xác nhận mẫu con dấu doanh nghiệp sẽ sử dụng, bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

+ Quy định về số lượng, hình thức, nội dung con dấu doanh nghiệp

+ Quy định về thời điểm có hiệu lực của con dấu

+ Quy định về cá nhân/phòng ban có trách nhiệm giữ gìn, quản lý con dấu

+ Quy định khác

– Ban hành Quy chế về việc sử dụng con dấu (nếu có)

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn có nhiều loại dấu khác nhau, để đảm bảo việc sử dụng dấu tròn doanh nghiệp và các loại dấu khác là hợp pháp, quy củ, rõ ràng thì doanh nghiệp có thể ban hành thêm Quy chế về việc sử dụng con dấu.

Quy chế nêu rõ, các loại dấu có trong doanh nghiệp và mục đích sử dụng tương ứng. Đồng thời nêu rõ cách thức quản lý, sử dụng; trách nhiệm khi sử dụng con dấu và trách nhiệm khi làm con dấu mất mát, hư hỏng.

5.Doanh nghiệp có phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng không?

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

– Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu;

– Hủy mẫu con dấu.

Hy vọng qua bài viết, chúng tôi đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định về công bố mẫu dấu [Mới nhất hiện nay]. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với GIAYCHUNGNHAN nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

 

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *