Hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm rượu [Chi tiết nhất]

Rượu là sản phẩm hiện nay đang được xuất khẩu ra rất nhiều các nước trên thế giới. Cũng như nội địa, sản phẩm rượu được rất nhiều người Việt Nam rất yêu thích. Tuy nhiên trước khi lưu hành mặt hàng rượu trên thị trường doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh phải thực hiện thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm rượu và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm rượu gồm những gì? Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm rượu [Chi tiết nhất]
Hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm rượu [Chi tiết nhất]

1.Công bố sản phẩm là gì

Công bố sản phẩm là việc doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân sản xuất khai báo cho cơ quan thẩm quyền biết về chất lượng sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được phép lưu hành trên toàn quốc hay không. Đây là trình tự bắt buộc phải công bố trước khi nhập khẩu hay lưu hành hàng hóa trên cả nước.

Công bố sản phẩm được chia thành hai loại:

 • Công bố hợp quy

Trường hợp dành cho các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm có liên quan thực phẩm như thực phẩm chế biến sẵn, chất hỗ trợ, dụng cụ tiếp xúc, vật liệu bao gói, dụng cụ chứa đựng thực phẩm đã hợp chuẩn về kỹ thuật và chất lượng cần được công bố sản phẩm.

Thông thường doanh nghiệp phải đăng ký công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

 • Công bố phù hợp quy định

Trường hợp cũng dành cho doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu ngành hàng thực phẩm đóng gói sẵn, chất hỗ trợ thực phẩm, dụng cụ tiếp xúc, vật liệu bao gói, dụng cụ chứa đựng thực phẩm nhưng chưa đủ quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng thì nên đăng ký công bố phù hợp quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Công bố sản phẩm rượu là gì

Công bố hợp quy sản phẩm rượu hay còn được gọi là tự công bố sản phẩm rượu, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu. Đó là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xin cấp giấy xác nhận công bố các loại rượu nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với các cơ quan nhà nước chứng minh các sản phẩm này đã phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, tất cả các sản phẩm rượu dù là sản phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước cũng đều phải thực hiện tự công bố. Cơ sở nào không chấp hành theo quy định sẽ bị xử phạt nghiêm trước pháp luật.

Sau khi sản phẩm đã được công bố thì có thể lưu hành tự do trên thị trường và tổ chức, cá nhân xin cấp phép sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về an toàn của sản phẩm này chứ không phải cơ quan nhà nước. 

3. Hồ sơ công bố sản phẩm rượu

 Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, để sản xuất và lưu thông sản phẩm rượu trên thị trường, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm về rượu phải thực hiện thủ tục công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm rượu, hồ sơ bạn cần chuẩn bị theo quy định của khoản 2 Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

– Bản công bố sản phẩm được quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025: Phiếu xét nghiệm phải đảm bảo đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đề ra theo Thông tư 45/2010/TT-BYT;

– Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (đối với đối tượng phải cấp) (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng;

– Kế hoạch giám sát định kỳ.

– Mẫu nhãn sản phẩm.

4. Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm rượu

Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm rượu
Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm rượu

Bước 1: Kiểm nghiệm sản phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng để nộp hồ sơ. Kiểm nghiệm rượu có thể được kiểm nghiệm theo một số tiêu chí sau đây để đánh giá tính phù hợp của sản phẩm với quy định về an toàn thực phẩm trước khi được chào bán trên thị trường.

 • Kiểm nghiệm rượu theo chỉ tiêu cảm quan
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1 Trạng thái   Trong, không vẩn đục, không có cặn
2 Mùi   Thơm, đặc trưng của nguyên liệu và sản phẩm lên men
3 Vị   Không có vị lạ, êm dịu
4 Màu sắc   Không màu hoặc trắng trong
 • Kiểm nghiệm rượu theo chỉ tiêu lý hóa
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1 Hàm lượng methanol trong 1l ethanal 1000 không lớn hơn % 0.1
2 Hàm lượng Ethanol ở 200C % Theo tiêu chuẩn đã được công bố của nhà sản xuất
3 Hàm lượng este không lớn hơn % 200
4 Hàm lượng Aldehyde trong 1l rượu 10000 không lớn hơn % 50
 • Kiểm nghiệm rượu theo chỉ tiêu vi sinh
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/ml 1000
3 Escherichia coli MPN/ml 0
4 Clostridium perfringens CFU/ml 0
6 Tổng số bào tử nấm mốc– men CFU/ml 102
 • Kiểm nghiệm rượu theo hàm lượng kim loại nặng
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa
1 Pb (Chì) mg/l 0,5
2 Đồng (Cu) mg/l 5,0
3 Asen mg/l 0,2
4 Kẽm (Zn) mg/l 2,0
5 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,05
6 Cadimi (Cd) mg/l 1

Bước 2:  Công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Bước 3: Kinh doanh sản phẩm

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

5. Thời hạn công bố sản phẩm rượu

– Thời gian kiểm nghiệm hồ sơ: là 07 ngày làm việc.

– Thời gian hoàn tất bản công bố sản phẩm là 03 – 05 ngày làm việc.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Nhưng sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà bạn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy do Cục An toàn thực phẩm cấp có giá trị trong vòng 03 năm, hết thời hạn 03 năm, bạn phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ của Bộ Y tế, ở đây là sản phẩm rượu sẽ do Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

7. Tầm quan trọng của việc công bố sản phẩm rượu 

Thời gian gần đây các vụ ngộ độc do rượu diễn ra ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của người dùng. Nguyên nhân chính của các vụ ngộ độc này là sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm chứng về an toàn thực phẩm. Do vậy Bộ y tế đã đưa ta quy định bắt buộc các sản phẩm rượu cần phải công bố hợp quy sản phẩm rượu trước khi tiêu thụ trên thị trường.

Việc công bố sản phẩm nói chung hay công bố sản phẩm rượu nói riêng sẽ giúp các cơ quan chức năng nhà nước kiểm soát chặt chẽ về chất lượng an toàn thực phẩm. Đồng thời giúp hạn chế sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

Từ đó giúp bảo về sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất. Không những vậy công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm còn giúp các cơ sản sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu nâng cao độ uy tín với khách hàng. Qua đó tạo lợi thế trong cạnh tranh, gây dựng thương hiệu, tăng doanh thu trong kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về khái niệm và hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm rượu [Chi tiết nhất]. Nếu trong quá trình tìm hiểu pháp luật, các bạn có thể liên hệ với GIAYCHUNGNHAN để được giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *