Danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, đối với ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất, việc sử dụng các vật liệu hợp chuẩn hợp quy không chỉ đảm bảo chất lượng công trình mà còn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Bài viết này sẽ giới thiệu danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy, cung cấp thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn áp dụng và lợi ích của việc tuân thủ các quy định này trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy
Danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy

I. Hợp chuẩn hợp quy là gì?

Hợp chuẩn hợp quy là gì
Hợp chuẩn hợp quy là gì?

Hợp chuẩn hợp quy là việc một hàng hóa, dịch vụ, quá trình đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc gia, quốc tế, địa phương,… về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của chính loại hàng hóa sản phẩm đánh giá đó.

Thông thường để khẳng định chất lượng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình sản xuất ra, các tổ chức, cá nhân, thường tìm đến một bên thứ 3 có thẩm quyền để xác nhận về tính đáp ứng được tiêu chuẩn của quốc gia, quốc tế, khu vực và tiêu chuẩn của nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn địa phương của hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

II. Quy Trình công bố hợp chuẩn hợp quy

Để làm chứng nhận hợp quy, các cá nhân và tổ chức cần thực hiện theo quy trình nhất định nếu muốn công bố hàng hóa và dịch vụ đạt tiêu chuẩn và tuân thủ, bao gồm:

Bước 1: Tiến hành đánh giá tuân thủ đối với các đối tượng cần công bố hợp chuẩn hợp quy. Việc đánh giá này có thể được thực hiện bởi một tổ chức có khả năng chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn hoặc bởi một tổ chức hoặc cá nhân tuyên bố tuân thủ. Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau đây thì tổ chức nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản đặc biệt.

Bước 2: Thực hiện đăng ký công bố hợp chuẩn tại các cơ quan ban ngành được chỉ định của Bộ quản lý ngành tại tỉnh, thành phố.

III. Danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy 

Theo quy định tại Mục 1.4 Phần 1 QCVN 16:2023/BXD có quy định như sau:

Quy định chung

1.4.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng. Khi lưu thông trên thị trường, đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan kiểm tra tại địa phương; đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận hợp quy.

1.4.2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này. Trường hợp không rõ chủng loại sản phẩm, hàng hóa các tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với Tổ chức chứng nhận hợp quy, Tổ chức thử nghiệm để thực hiện việc định danh loại sản phẩm

Thông qua quy định trên, về nguyên tắc, vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường (bao gồm cả hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu) thì phải có giấy chứng nhận hợp quy.

Chính vì vậy, 10 nhóm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD, bao gồm:

[1] Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông.

[2] Cốt liệu xây dựng.

[3] Vật liệu ốp lát.

[4] Vật liệu xây.

[5] Vật liệu lợp.

[6] Thiết bị vệ sinh

[7] Kính xây dựng

[8] Vật liệu trang trí và hoàn thiện.

[9] Các sản phẩm ống cấp thoát nước

[10] Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác

Chi tiết 10 nhóm vật liệu xây dựng được quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD.

IV. Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm vật liệu xây dựng 

Căn cứ theo Mục 3.1 Phần 3 QCVN 16:2023/BXD, chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm vật liệu xây dựng được thực hiện theo các phương thức đánh giá quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCNThông tư 02/2017/TT-BKHCN như sau:

[1] Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.

– Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 01 năm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.

– Hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng phương thức này khi:

+ Cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng này và chứng chỉ đang còn hiệu lực

+ Giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.

[2] Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

– Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

– Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[3] Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu.

V. Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm như thế nào đối với chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng?

Theo quy định tại Mục 5.3 Phần 5 QCVN 16:2023/BXD, đối với chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm như sau:

– Định kỳ trước ngày 20/12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm về Cơ quan kiểm tra tại địa phương và Bộ Xây dựng.

– Khi có thay đổi năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm so với hồ sơ đã đăng ký, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi phải thông báo cho Bộ Xây dựng.

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn hợp chuẩn hợp quy không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Danh mục những vật liệu cần hợp chuẩn hợp quy được đề cập trong bài viết là công cụ hữu ích để doanh nghiệp đảm bảo tính hợp pháp và an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Hy vọng thông tin chia sẻ sẽ giúp quý doanh nghiệp nắm bắt được tầm quan trọng và lợi ích của việc tuân thủ các quy định này. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi bài viết.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *