Hạn ngạch xuất khẩu là gì?

“Hạn ngạch xuất khẩu” là giới hạn về số lượng hoặc giá trị hàng hóa mà một quốc gia được phép xuất khẩu đến một quốc gia khác trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể áp dụng để kiểm soát thương mại hoặc đảm bảo cân đối thương mại giữa các quốc gia.Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết này.

I. Xuất khẩu là gì?

Xuất khẩu là gì
Xuất khẩu là gì?

Khái niệm xuất khẩu theo Luật thương mại 2005 thì được nêu cụ thể tại Điều 28, khoản 1 như sau:

“Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, các hoạt động xuất khẩu được diễn ra trên cơ sở thanh toán bằng tiền tệ của một trong 2 quốc gia, hoặc lấy đồng tiền của một bên thứ 3 làm căn cứ. Ví dụ, Việt Nam xuất hàng sang Đài Loan thì có thể giao dịch bằng tiền Việt Nam (đồng nội tệ), tiền Đài Loan hoặc sử dụng đồng USD (đồng ngoại tệ). Thông thường đồng USD sẽ phổ biến hơn cả trong hầu hết các hoạt động xuất khẩu trên thế giới. Xuất khẩu tiếng anh được gọi chung là Export.

II. Hạn ngạch xuất khẩu là gì?

Hạn ngạch xuất khẩu là gì
Hạn ngạch xuất khẩu là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu như sau:

– Hạn ngạch xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

III. Quy định áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu

Dựa vào quy định tại Điều 18 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu trong trường hợp sau:

+ Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Đối với hàng hóa bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ;

+ Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Đồng thời việc áp dụng này phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

IV. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu như sau:

Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

2. Bộ Công Thương công bố hàng hóa cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu.

Như vậy, hiện nay việc áp dụng và công bố danh mục hàng hóa áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu được thực hiện bởi các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền nêu trên.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *