Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Được hiểu đơn giản, hợp đồng kinh tế là một thỏa thuận pháp lý giữa các bên với mục đích trao đổi tài sản, dịch vụ hoặc quyền lợi với nhau. Những hợp đồng này có thể bao gồm các điều khoản và điều kiện định rõ về giá trị, thời gian, và các điều kiện pháp lý khác để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong giao dịch kinh tế. Cùng tìm hiểu xem Hợp đồng kinh tế là gì qua bài viết dưới đây.

1. Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là gì
Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và một số thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh. Trong đó, có sự quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

2. Một số loại hợp đồng kinh tế phổ biến

Một số loại hợp đồng kinh tế phổ biến
Một số loại hợp đồng kinh tế phổ biến

Đối tượng của hợp đồng kinh thế rất đa dạng, mỗi loại hợp đồng kinh tế đều có đặc trưng riêng. Các đặc trưng cần được điều chỉnh, chi phối bằng pháp luật liên quan, để các bên tham gia áp dụng theo đúng quy định.

Hiện nay, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, có thể thấy một số loại hợp đồng phổ biến như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng kinh tế song ngữ
 • Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh
 • Hợp đồng kinh tế xây dựng
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng liên doanh liên kết
 • Hợp đồng trong các hoạt động đầu tư
 • Hợp đồng thương mại đặc thù (thi công thiết kế nhà ở, giao nhận thầu xây dựng…)

3. Đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế có những đặc điểm nổi bật như sau:

 • Mục đích: Gắn liền với hoạt động mua bán, sản xuất, trao đổi hàng hóa giữa các chủ thể kinh doanh. Trong đó, bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh để sinh lợi nhuận.
 • Chủ thể: Thường là các thương nhân. Bao gồm các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và các cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh.
 • Đối tượng: Có thể là hàng hóa (động sản hoặc bất động sản), dịch vụ và các hoạt động sinh lợi khác.
 • Nội dung: Tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên giao kết hợp đồng.

4. Điều kiện có hiệu lực hợp đồng kinh tế

Để hợp đồng kinh tế có hiệu lực, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần đảm bảo những nội dung sau:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác lập.
 • Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện.
 • Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp luật có quy định.

5. Nội dung của hợp đồng kinh tế

Khi giao kết hợp đồng, các doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có:

Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức hợp đồng kinh tế tùy vào quy định của từng loại hợp đồng. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho các bên cũng như căn cứ pháp lý cần thiết hợp đồng kinh tế nên được ký kết bằng văn bản (văn bản truyền thống, văn bản điện tử).

Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng kinh tế cần đảm bảo bao gồm các điều khoản sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ký hợp đồng kinh tế; tên, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch của các bên, họ, tên người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh;
 • Đối tượng của hợp đồng kinh tế tính bằng số lượng, khối lượng hoặc giá trị quy ước đã thoả thuận;
 • Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hoá hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc;
 • Giá cả;
 • Bảo hành;
 • Điều kiện nghiệm thu, giao nhận;
 • Phương thức thanh toán;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế;
 • Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế;
 • Các thỏa thuận khác.

Trong đó, 4 điều khoản đầu là điều khoản chủ yếu của các hợp đồng kinh tế. Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm của từng loại hợp đồng kinh tế cũng là điều khoản chủ yếu của loại hợp đồng kinh tế đó.

Hy vọng bài viết Khái niệm hợp đồng kinh tế và một số lưu ý về quy định hợp đồng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả, để tránh tình trạng hợp đồng bị vô hiệu, hoặc ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *