Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP

An toàn thực phẩm (ATTP) là một vấn đề quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng. ATTP được hiểu là thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, bảo đảm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bài viết này của Giấy chứng nhận sẽ trình bày chi tiết quy trình kiểm tra ATTP theo quy định của pháp luật.

Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP
Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP

1. Cơ sở pháp lý

Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm;
 • Thông tư 17/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2015/TT-BYT.

2. Đối tượng kiểm tra

Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP được áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Sản phẩm thực phẩm;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống;
 • Cơ sở vận chuyển thực phẩm;
 • Cơ sở bảo quản thực phẩm;
 • Cơ sở phân phối thực phẩm;
 • Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

3. Mục đích kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP

Mục đích kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP
Mục đích kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP

Mục đích của kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP là để:

 • Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, cơ sở vận chuyển thực phẩm, cơ sở bảo quản thực phẩm, cơ sở phân phối thực phẩm, cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm;
 • Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

4. Nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP bao gồm:

 • Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, cơ sở vận chuyển thực phẩm, cơ sở bảo quản thực phẩm, cơ sở phân phối thực phẩm;
 • Chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm;
 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm.

4.1. Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm bao gồm kiểm tra các nội dung sau:

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển;
 • Nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;
 • Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm;
 • Thực hành tốt sản xuất (GMP), thực hành tốt vệ sinh thực phẩm (GHP), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP), hệ thống quản lý chất lượng (ISO) và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác;
 • Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

4.2. Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm bao gồm kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP

Trình tự kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP được thực hiện theo các bước sau:

 • Ban hành quyết định kiểm tra

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm ban hành quyết định kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư số 48/2015/TT-BYT.

 • Tiến hành kiểm tra

Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện kiểm tra theo trình tự sau:

  • Công bố quyết định kiểm tra;
  • Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;
  • Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm;
  • Lập biên bản kiểm tra theo các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT.
 • Lập biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra thực phẩm được lập theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 48/2015/TT-BYT.

 • Xử lý kết quả kiểm tra

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra an toàn thực phẩm căn cứ vào kết quả kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Mọi người cùng hỏi

 1. ATTP là gì và vai trò của nó trong kiểm tra thực phẩm là gì?
  • ATTP là viết tắt của “An toàn thực phẩm”. Vai trò của ATTP là đảm bảo rằng thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng được quy định, thông qua quá trình kiểm tra và giám sát.
 2. Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP bao gồm những bước nào?
  • Quy trình kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP thường bao gồm các bước như thu thập mẫu, tiến hành phân tích, đánh giá rủi ro, xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn, và công bố kết quả.
 3. Ai là người thực hiện kiểm tra thực phẩm theo quy định ATTP?
  • Người thực hiện kiểm tra thực phẩm thường là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, các phòng thí nghiệm hoặc các đơn vị kiểm định có chuyên môn về an toàn thực phẩm.
 4. Các yếu tố nào được xem xét trong quá trình kiểm tra thực phẩm?
  • Các yếu tố được xem xét bao gồm điều kiện vệ sinh, thành phần dinh dưỡng, hàm lượng chất độc hại, nguồn gốc và xử lý sản phẩm, cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 5. Nếu một sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn ATTP, hậu quả sẽ như thế nào?
  • Nếu một sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn ATTP, có thể xảy ra hậu quả như cấm lưu hành sản phẩm, phải rút sản phẩm khỏi thị trường, hoặc thậm chí có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý và hình phạt.
 6. Quy định ATTP có thể thay đổi theo thời gian không?
  • Có, quy định ATTP có thể thay đổi theo thời gian để phản ánh sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ, cũng như để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về an toàn và chất lượng thực phẩm.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *