Mẫu tờ khai cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có vai trò quan trọng trong việc xác định và chứng minh về tình trạng hôn nhân của một cá nhân trong các giao dịch pháp lý và hành chính. Nó giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các quy trình quản lý tài sản, thừa kế, đăng ký kết hôn và ly hôn, cũng như các giao dịch tài chính khác mà yêu cầu sự xác thực về tình trạng hôn nhân của cá nhân. Sự cung cấp và yêu cầu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các bên liên quan trong các giao dịch pháp lý và xã hội.

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một tài liệu chứng nhận được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, xác nhận về tình trạng hôn nhân hiện tại của một cá nhân. Điều này có thể bao gồm thông tin về việc cá nhân đã kết hôn, chưa kết hôn, đang ly hôn hoặc đã ly hôn. Giấy xác nhận này thường được yêu cầu trong các quy trình hành chính, pháp lý hoặc khi thực hiện các giao dịch quan trọng, như đăng ký kết hôn, thừa kế, mua bán tài sản, v.v.

2. Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Kính gửi: (1)
………………………………………………………………………………….
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………
Nơi cư trú: (2)
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Giấy tờ tùy thân: (3)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: …………………………………
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………
Giới tính: ………………. Dân tộc: ……………………….Quốc tịch: …………………………….
Nơi cư trú:(2)
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Giấy tờ tùy thân: (3)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tình trạng hôn nhân: (4)
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)
……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về cam đoan của mình.
Làm tại:………………………..,ngày ………. tháng ……… năm …………..
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
……………………………

3. Giá trị của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống pháp lý và xã hội, bao gồm:

Pháp lý: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một tài liệu chứng thực chính thức về tình trạng hôn nhân của một cá nhân, được cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp. Nó có giá trị pháp lý trong các giao dịch quan trọng như ký kết hợp đồng, thừa kế, quản lý tài sản và thậm chí trong các trường hợp pháp lý như ly hôn.

Hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường được yêu cầu trong các thủ tục hành chính như đăng ký kết hôn, thừa kế tài sản, đăng ký sinh con, đăng ký tên cho con, v.v. Nó là một phần quan trọng của các tài liệu cần thiết để hoàn thành các thủ tục này.

Xã hội: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng có thể được sử dụng để chứng minh tình trạng hôn nhân của một cá nhân trong các tình huống xã hội khác, như xin việc làm, tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động cộng đồng, v.v.

Tóm lại, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống xã hội, giúp xác định và chứng minh về tình trạng hôn nhân của một cá nhân trong nhiều khía cạnh khác nhau.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *