Hồ sơ và thủ tục tự công bố sản phẩm [Chi tiết nhất]

Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm an toàn ngày càng tăng cao. Do đó, việc tự công bố sản phẩm là một thủ tục quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu này và đảm bảo uy tín trên thị trường. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về hồ sơ và thủ tục tự công bố sản phẩm, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

Hồ sơ và thủ tục tự công bố sản phẩm [Chi tiết nhất]

1. Công bố sản phẩm là gì?

Công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tự nguyện công khai thông tin về sản phẩm thuộc hoạt động kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thông tin về sản phẩm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử được quy định.

Công bố sản phẩm là gì

2. Hồ sơ công tự bố sản phẩm

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

3. Thủ tục tự công bố sản phẩm

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 155/2018/NĐ-CP thì việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong nước: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cấp tỉnh nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bước 4: Tự công bố sản phẩm

Sau khi nhận được Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự công bố sản phẩm theo quy định.

Chú ý:

Các tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Hồ sơ công bố sản phẩm phải được nộp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

4. Mẫu tự công bố sản phẩm

Về mẫu tự công bố sản phẩm thì hiện nay đang được sử dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Mẫu tự công bố sản phẩm

5. Mọi người cũng hỏi

1. Ai là cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm?

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm phụ thuộc vào loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ:

 • Sản phẩm điện, điện tử: Cục Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
 • Vật liệu xây dựng: Bộ Xây dựng.
 • Thiết bị y tế: Cục Quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế.
 • Thực phẩm, đồ uống: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
 • Mỹ phẩm: Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
 • Bao bì thực phẩm: Cục Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

2. Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm?

Doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm:

 • Thông tin trong hồ sơ tự công bố sản phẩm phải chính xác, trung thực.
 • Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về thông tin đã công bố.
 • Cập nhật thông tin về sản phẩm khi có thay đổi.
 • Bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *