Thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

“Thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu là một quy trình quan trọng mà các doanh nghiệp thực phẩm và nông nghiệp phải tuân thủ khi nhập khẩu sản phẩm từ các quốc gia khác. Đây là một bước quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường. Quy trình này không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn yêu cầu hiểu biết sâu rộng về quy định và tiêu chuẩn của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Hãy cùng đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn về quy trình này và vai trò quan trọng của nó trong bảo vệ nguồn lợi thực vật và sức khỏe cộng đồng.”

Thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu

I. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là gì?

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là gì
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là gì?

Kiểm dịch thực vật (tiếng Anh là Phytosanitary) là công tác quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm lây lan giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Kiểm dịch thực vật xuất khẩu cũng tương tự như kiểm dịch thực vật nhập khẩu là để đảm bảo không có mầm bệnh nào theo đường xuất nhập khẩu lây lan hay lan truyền.

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là văn bản chính thức do tổ chức bảo vệ thực vật của nước xuất khẩu cấp cho tổ chức bảo vệ thực vật của nước nhập khẩu.

II. Mặt hàng bắt buộc phải làm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu

Với một số loại hàng hóa, kiểm dịch thực vật là bắt buộc trong các quy định của pháp luật. Những sản phẩm cần kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu thường là những sản phẩm được làm từ thực vật, cây cối. Ví dụ: nông sản, hoa màu, rau quả, gỗ, thức ăn chăn nuôi…

Cách tra cứu mặt hàng nào phải kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu:

– Tra cứu 07 danh mục thực vật thuộc diện phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ;

– Tra cứu danh mục hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo bảng mã HS tương ứng theo quy định tại Mục 9 Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT.

III. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Theo Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT), trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định như sau:

– Đăng ký kiểm dịch thực vật:

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT, chủ vật thể nộp (gửi) 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật hoặc qua bưu chính hoặc qua Cơ chế một cửa Quốc gia (trực tuyến).

– Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– Kiểm tra vật thể:

+ Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể;

Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại.

+ Giám định sinh vật gây hại

Cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại thu được cho Tổ chức giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại thực hiện giám định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

(Quy định hiện hành không hướng dẫn chi tiết bước phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được).

– Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

+ Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT) trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch biết.

+ Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù hợp theo quy định.

+ Trường hợp lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao khoang chứa hàng từ 3m trở lên, phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp, căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra (theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).

Sau khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Căn cứ kết quả kiểm tra toàn bộ lô vật thể, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

IV. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu được quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT), bao gồm:

(1) Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT).

(2) Bản sao chụp hoặc bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

(So với quy định hiện hành, bổ sung đối tượng bản điện tử Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật).

(3) Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có Giấy phép).

(Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT cũng cho phép được nộp bản điện tử Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu).

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *