Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Muối, một trong những nguyên liệu thiết yếu trong đời sống hàng ngày và công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng và chủng loại, vấn đề an toàn thực phẩm đối với muối nhập khẩu trở thành mối quan tâm đặc biệt. Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm đối với muối nhập khẩu không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm trên thị trường. Bài viết này sẽ đi sâu vào các quy định và quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm đối với muối nhập khẩu.

Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

1. An toàn thực phẩm muối nhập khẩu là gì?

An toàn thực phẩm muối nhập khẩu là việc đảm bảo muối nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Muối nhập khẩu cần được kiểm tra và giám sát chặt chẽ về chất lượng. 

An toàn thực phẩm muối nhập khẩu là gì

2. Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT thì muối nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi được lưu thông trên thị trường. Việc kiểm tra được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (QLCLNLTTS), Chi cục QLCLNLTTS địa phương.

3. Quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu:

Trước hoặc khi lô hàng muối về đến cửa khẩu, người nhập khẩu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Mẫu số 4 Phụ lục I và các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) đến cơ quan kiểm tra (Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tại địa phương cửa khẩu nhập lô hàng.

Trường hợp phải lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm mẫu muối nhập khẩu (áp dụng đối với phương thức kiểm tra chặt), người nhập khẩu thống nhất với cơ quan kiểm tra ngày lấy mẫu muối và thông báo với cơ quan Hải quan cửa khẩu thời gian, địa điểm để chứng kiến việc lấy mẫu.

Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra:

Cơ quan kiểm tra áp dụng phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

– Đối với phương thức kiểm tra chặt: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu cầu và ra thông báo thực phẩm đạt/ hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

– Đối với phương thức kiểm tra thông thường: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ra “Thông báo thực phẩm đạt/ hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu” theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

Bước 3: Xử lý lô hàng muối nhập khẩu không đạt yêu cầu đối với phương thức kiểm tra chặt và phương thức kiểm tra thông thường:

Cơ quan kiểm tra quyết định các biện pháp xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi hoàn tất việc xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quyết định của cơ quan kiểm tra nhà nước, người nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Người nhập khẩu có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra:

Trả kết quả trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc gửi qua đường bưu điện theo đề nghị của người nhập khẩu.

Để biết thêm thông tin mời quý khách đọc bài viết sau: Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

4. Mọi người cũng hỏi

1. Ai chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu?

 • Doanh nghiệp nhập khẩu muối có trách nhiệm kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm muối nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường. Tuy nhiên, việc kiểm tra cuối cùng vẫn được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (QLCLNLTTS), Chi cục QLCLNLTTS địa phương.

2. Hồ sơ kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bao gồm những gì?

 • Hồ sơ kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bao gồm:
  • Giấy phép nhập khẩu
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  • Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan nước ngoài cấp (nếu có)
  • Mẫu muối để kiểm tra

3. Muối nhập khẩu sẽ được kiểm tra những chỉ tiêu nào?

 • Muối nhập khẩu sẽ được kiểm tra các chỉ tiêu sau:
  • Chỉ tiêu hóa học: Hàm lượng kim loại nặng (chì, asen, thủy ngân,…), i-ốt, tạp chất, độ ẩm,…
  • Chỉ tiêu vi sinh: Không chứa vi sinh vật gây hại như vi khuẩn E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus,…
  • Chỉ tiêu cảm quan: Muối phải có màu trắng, không bị vón cục, không có mùi lạ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *