Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là minh chứng quan trọng cho cam kết về chất lượng và an toàn của doanh nghiệp đối với sức khỏe người tiêu dùng. Trong bối cảnh các nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, việc sở hữu giấy chứng nhận này khẳng định rằng cơ sở sản xuất đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bài viết sẽ cung cấp chi tiết thông tin về Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt.

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt

1. Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt là gì?

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt (GCNAT thịt) là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất thịt đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. GCNAT thịt là căn cứ pháp lý để cơ sở sản xuất thịt được phép hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thịt.

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt là gì

2. Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt

– Một địa điểm, diện tích phù hợp, có khoảng cách an toàn với nguồn độc gây hại, nguồn gây ô nhiễm và những yếu tố gây hại không giống nhau.

– Loại nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Đầy đủ những trang thiết bị thích hợp để thực hiện xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển những loại thực phẩm không giống nhau, có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống những loại côn trùng và động vật gây hại.

– Hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

– Bảo toàn những điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm và những tài liệu khác về quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Tuân thủ mọi quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt

Theo khoản 3 Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, theo đó hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thịt

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 17 của Thông tư này. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để biết thêm thông tin mời quý khách đọc bài viết sau: Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

5. Câu hỏi thường gặp

1. Ai là người có thẩm quyền cấp GCNAT thịt?

Cơ quan Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cấp tỉnh/thành phố nơi cơ sở sản xuất thịt đặt trụ sở là cơ quan có thẩm quyền cấp GCNAT thịt.

2. Quy trình thanh tra cơ sở sản xuất thịt khi xin cấp GCNAT thịt như thế nào?

Quy trình thanh tra cơ sở sản xuất thịt khi xin cấp GCNAT thịt bao gồm các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ xin cấp GCNAT thịt của cơ sở để đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định.
 • Kiểm tra thực tế: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đến trực tiếp cơ sở sản xuất thịt để kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên, nguyên liệu, sản phẩm và quy trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.
 • Lập biên bản thanh tra: Kết quả thanh tra được lập thành biên bản và gửi cho cơ sở.

3. Trường hợp nào cơ sở sản xuất thịt có thể bị thu hồi GCNAT thịt?

Cơ sở sản xuất thịt có thể bị thu hồi GCNAT thịt trong các trường hợp sau:

 • Sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Vi phạm các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất kinh doanh.
 • Vi phạm các quy định về nguyên liệu, sản phẩm.
 • Vi phạm các quy định về quy trình sản xuất kinh doanh.
 • Vi phạm các quy định về vệ sinh cơ sở sản xuất.
 • Vi phạm các quy định về quản lý trang thiết bị, dụng cụ sản xuất.
 • Vi phạm các quy định về quản lý nhân viên sản xuất.
 • Vi phạm các quy định về xử lý rác thải.
 • Vi phạm các quy định khác về an toàn thực phẩm.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *