Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Có lời giải

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích giúp sinh viên và học viên củng cố kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật kế toán tài chính. Qua việc giải bài tập, người học có thể rèn luyện khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin.

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – Có lời giải

1. Bài tập 1: Tính toán lợi nhuận thuần

Một công ty ABC có doanh số bán hàng là 500.000.000 VNĐ trong năm và chi phí tổng cộng là 350.000.000 VNĐ. Tính lợi nhuận thuần của công ty ABC.

Lời giải:

Lợi nhuận thuần = Doanh số bán hàng – Chi phí tổng cộng Lợi nhuận thuần

= 500.000.000 VNĐ – 350.000.000 VNĐ

Lợi nhuận thuần = 150.000.000 VNĐ

2. Bài tập 2: Tính toán tỷ lệ lợi nhuận gộp

Bài tập 2 Tính toán tỷ lệ lợi nhuận gộp
Bài tập 2 Tính toán tỷ lệ lợi nhuận gộp

Một công ty XYZ có doanh số bán hàng là 1.000.000.000 VNĐ và lợi nhuận gộp là 400.000.000 VNĐ. Tính tỷ lệ lợi nhuận gộp.

Lời giải:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh số bán hàng) x 100 Tỷ lệ lợi nhuận gộp

= (400.000.000 VNĐ / 1.000.000.000 VNĐ) x 100 Tỷ lệ lợi nhuận gộp = 40%

 

Để tìm hiểu thêm: Bài tập kế toán chứng khoán kinh doanh có lời giải, mời quý khách hàng tham khảo bài viết bên dưới!

3. Bài tập 3: Tính toán điểm hòa vốn

Một công ty DEF có vốn chủ sở hữu là 1.500.000.000 VNĐ và lợi nhuận sau thuế là 300.000.000 VNĐ. Tính điểm hòa vốn của công ty.

Lời giải:

Điểm hòa vốn = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) x 100 Điểm hòa vốn

= (300.000.000 VNĐ / 1.500.000.000 VNĐ) x 100 Điểm hòa vốn = 20%

4. Bài tập 4: Tính toán chu kỳ thanh toán nợ dài hạn

Một công ty GHI có một khoản nợ dài hạn là 2.000.000.000 VNĐ với lãi suất hàng năm 5%. Hãy tính chu kỳ thanh toán nợ dài hạn nếu công ty GHI thanh toán nợ hàng năm.

Lời giải:

Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn = Số nợ / Số lần thanh toán hàng năm Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn

= 2.000.000.000 VNĐ / 1 Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn = 2.000.000.000 VNĐ

Chu kỳ thanh toán nợ dài hạn là 2.000.000.000 VNĐ mỗi năm.

5. Bài tập 5: Tính toán lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận

Bài tập 5 Tính toán lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận
Bài tập 5 Tính toán lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận

Một công ty ABC vừa kết thúc kỳ kế toán và có thông tin tài chính như sau:

-Doanh thu bán hàng: 500.000.000 VND

-Chi phí hàng bán: 200.000.000 VND

-Chi phí quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 VND

-Thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.000.000 VND

Hãy tính lợi nhuận ròng của công ty ABC và sau đó tính tỷ suất lợi nhuận dựa trên doanh thu bán hàng.

Lời giải:

-Lợi nhuận ròng = Doanh thu bán hàng – Chi phí hàng bán – Chi phí quản lý doanh nghiệp – Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận ròng = 500.000.000 – 200.000.000 – 50.000.000 – 30.000.000 = 220.000.000 VND

-Tỷ suất lợi nhuận = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu bán hàng) * 100 Tỷ suất lợi nhuận = (220.000.000 / 500.000.000) * 100 = 44%

6. Bài tập 6: Tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Công ty XYZ có các thông tin sau về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán:

-Tiền thu từ khách hàng: 300.000.000 VND

-Chi phí hàng bán thanh toán: 150.000.000 VND

-Chi phí quản lý doanh nghiệp thanh toán: 50.000.000 VND

-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.000.000 VND

Hãy tính toán dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net của công ty XYZ.

Lời giải:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net = Tiền thu từ khách hàng – Chi phí hàng bán thanh toán – Chi phí quản lý doanh nghiệp thanh toán – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh net = 300.000.000 – 150.000.000 – 50.000.000 – 30.000.000 = 70.000.000 VND

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc giải quyết các bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các nguyên tắc kế toán sẽ giúp bạn quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với GIAYCHUNGNHAN để được hỗ trợ. Chúc bạn thành công trong học tập và công việc!

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *