Các loại hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật

Các loại hợp đồng xây dựng được quy định bởi pháp luật là một phần quan trọng trong việc điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia vào quá trình xây dựng. Từ việc tư vấn, thiết kế, mua sắm vật tư đến thi công và quản lý công trình, mỗi loại hợp đồng đều có tính chất và mục đích riêng biệt, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các loại hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật.

1. Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là một văn bản pháp lý được ký kết giữa hai bên – chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng hoặc công ty xây dựng – để thiết lập các điều khoản và điều kiện cụ thể cho việc thực hiện một dự án xây dựng. Trong hợp đồng này, các yếu tố như phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng, giá cả, bảo hành và các điều khoản pháp lý khác sẽ được xác định rõ ràng để đảm bảo quá trình xây dựng diễn ra một cách hiệu quả và có trật tự.

2. Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng có các loại sau:

Theo tính chất và nội dung công việc, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn): Được thực hiện để tiến hành tư vấn trong quá trình đầu tư xây dựng.
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng): Được thực hiện để thực hiện việc xây dựng công trình theo thiết kế.
 • Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị: Được thực hiện để mua sắm vật tư, thiết bị cần thiết cho công trình xây dựng.
 • Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (EC): Được thực hiện để tiến hành cả việc thiết kế và thi công xây dựng công trình.
 • Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (EP): Được thực hiện để tiến hành thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị cho công trình.
 • Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình (PC): Được thực hiện để thực hiện cả việc mua sắm vật tư, thiết bị và thi công công trình.
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay: Được thực hiện để thực hiện toàn bộ các công việc từ lập dự án, thiết kế đến thi công xây dựng công trình.
 • Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công: Được thực hiện để cung cấp nhân lực, máy, thiết bị thi công cho công trình.
 • Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ: Được thực hiện để thực hiện các gói thầu có quy mô nhỏ và dễ thực hiện.

Các loại hợp đồng này đều có mục đích và phạm vi công việc cụ thể, phù hợp với yêu cầu và tính chất của từng dự án xây dựng.

3. Theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

– Hợp đồng trọn gói.

– Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

– Hợp đồng theo thời gian.

 – Hợp đồng theo chi phí cộng phí. (Nội dung mới bổ sung)

– Hợp đồng xây dựng khác.(Nội dung mới bổ sung)

– Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu trên.

4. Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

– Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

– Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

– Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức.

– Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc chủ đầu tư trong nước.

 

Như vậy, qua việc tìm hiểu về các loại hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật, chúng ta nhận thấy sự đa dạng và phong phú của các hình thức hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng. Mỗi loại hợp đồng phản ánh một phần của quá trình xây dựng, từ việc thiết kế đến việc thi công, cũng như quản lý và vận hành công trình sau khi hoàn thành. Sự hiểu biết và áp dụng đúng các loại hợp đồng này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình xây dựng mà còn đảm bảo tính pháp lý và chất lượng của công trình. Chính vì vậy, việc nắm vững thông tin về các loại hợp đồng xây dựng là điều cần thiết đối với cả các chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trong ngành công nghiệp xây dựng.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *