Phân biệt công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

Công bố hợp chuẩn là gì? Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy giống và khác nhau như thế nào? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giải đáp được thắc mắc từ các bạn.

Công bố hợp chuẩn là gì?
Công bố hợp chuẩn là gì?

1.Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

2.Công bố hợp chuẩn là gì?

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

3.So sánh công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

So sánh công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn
So sánh công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

3.1 Giống nhau

 • Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng đều là tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động Đánh giá tính phù hợp và công bố hợp chuẩn hợp quy.

 • Các phương thức đánh giá sự phù hợp

Công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn đều được đánh giá phù hợp thông qua một trong những phương thức dưới đây:

 • Thử nghiệm mẫu điển hình.
 • Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất đồng thời giám sát qua thử nghiệm mẫu lấy được trên thị trường.
 • Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, quá trình giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất đồng thời kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
 • Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, quá trình giám sát thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với việc đánh giá quá trình sản xuất.
 • Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, quá trình giám sát được thực hiện thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc ở trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
 • Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý.
 • Thử nghiệm và đánh giá lô hàng hóa, sản phẩm.
 • Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ lô hàng hóa, sản phẩm.

 

3.2 Khác nhau

 

Công bố hợp quy Công bố hợp chuẩn
Khái niệm Là việc tổ chức cá nhân tự  công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng
Nguyên tắc công bố 1. Đối tượng công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý để công bố hợp quy quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hoạt động công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư này là việc tổ chức, cá nhân thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa

1. Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.

2. Việc công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên:

a) Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Việc thực hiện phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Quy trình công bố Bước 1: Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức , cá nhân công bố hợp quy( Bến thức nhất) tự thực hiện

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn).

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh (sau đây viết tắt là Chi cục).

Hình thức Công bố hợp quy là hình thức bắt buộc. Là điều kiện tiên quyết để đưa sản phẩm, hàng hóa ra ngoài thị trường Công bố hợp chuẩn là hình thức tự nguyện cho sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp

4. Các câu hỏi thường gặp

4.1 Ý nghĩa của sản phẩm, hàng hóa mang dấu hợp quy (CR)?

Sản phẩm, hàng hóa đó được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định đảm bảo sản phẩm, hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và được phép lưu hành trên Internet thị trường.

4.2 Các sản phẩm nào phải công bố hợp quy

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn), người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Hy vọng qua bài viết, chúng tôi đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về phân biệt công bố hợp quy và hợp chuẩn. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với GIAYCHUNGNHAN nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *