Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất

Việc nắm bắt Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất là điều quan trọng đối với bất kỳ ai đang có ý định khởi nghiệp hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Danh mục này giúp doanh nghiệp xác định được các ngành nghề được phép kinh doanh, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bài viết này Giấy chứng nhận sẽ cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất.

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất
Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất

1. Mã ngành nghề kinh doanh là gì?

Mã ngành nghề kinh doanh là dãy ký tự được mã hóa theo bảng chữ cái hoặc số để thể hiện một ngành kinh doanh cụ thể. Hiện nay, căn cứ theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam được chia làm 5 cấp:

 • Mã ngành kinh doanh cấp 1 (21 ngành): Mã hóa bằng chữ cái từ A-U
 • Mã ngành kinh doanh cấp 2 (88 ngành): Mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1
 • Mã ngành kinh doanh cấp 3 (242 ngành):  Mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2
 • Mã ngành kinh doanh cấp 4 (486 ngành): Mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3
 • Mã ngành kinh doanh cấp 5 (734 ngành): Mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4

2. Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất

Bộ luật Dân sự số 14/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó có quy định về Danh mục ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Nghị định 11/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/01/2021.

Theo quy định mới, Danh mục ngành nghề kinh doanh được chia thành 2 loại:

Loại 1: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện (gồm 20 ngành nghề)

Loại 2: Danh mục ngành nghề kinh doanh không điều kiện (bao gồm các ngành nghề kinh doanh còn lại không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

Đối với Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

 • Doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện về năng lực, trình độ chuyên môn, giấy phép, chứng chỉ,… theo quy định của pháp luật đối với từng ngành nghề cụ thể.
 • Danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục I Nghị định 11/2021/NĐ-CP.

Đối với Danh mục ngành nghề kinh doanh không điều kiện:

 • Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, không cần đáp ứng các điều kiện về năng lực, trình độ chuyên môn, giấy phép, chứng chỉ,…
 • Danh sách các ngành nghề kinh doanh không điều kiện bao gồm tất cả các ngành nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bạn có thể tra cứu Danh mục ngành nghề kinh doanh mới nhất tại:

Lưu ý:

 • Danh mục ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian, do đó, bạn nên cập nhật thông tin thường xuyên.
 • Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

3. Lưu ý quan trọng khi đăng ký ngành nghề kinh doanh

Một số lưu ý khi thực hiện đăng ký ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp:

 • Ngoài việc thể hiện các lĩnh vực hoạt động chính doanh nghiệp cần đẩy các ngành nghề kinh doanh liên quan lên đầu để đối tác dễ dàng nhận biết.
 • Xác định các loại giấy phép con cần xin như website, an ninh trật tự trước khi đăng ký mã ngành nghề kinh doanh để đăng ký đầy đủ ngành nghề cần có khi thự hiện xin giấy phép con
 • Doanh nghiệp không nên đăng ký quá nhiều ngành nghề kinh doanh tránh gây rối mắt
 • Sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới bởi danh sách ngành nghề sẽ được thể hiện đúng như trên bản khai đăng ký.
 • Các công ty Việt Nam chuyển đổi sang vốn nước ngoài cũng phải đăng ký ngành nghề kinh doanh.

4. Một số quy định về mã ngành nghề kinh doanh

Nguyên tắc đăng ký mã ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty để áp dụng cho đúng được quy định trong các trường hợp sau:

 • Không được kinh doanh những ngành nghề pháp luật cấm.
 • Chủ động trong lựa chọn ngành, nghề, địa bàn kinh doanh.
 • Chủ động trong việc điều chỉnh quy mô ngành, nghề kinh doanh.
 • Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo nội dung quy định của Luật đầu tư và bảo  đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Danh mục ngành nghề kinh doanh mới nhất là tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin thường xuyên về Danh mục này để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *