Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng

Bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẽ rõ về Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng tại  GIAYCHUNGNHAN

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng
Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng

 

1.Chứng chỉ ISO 9001 là gì?

Chứng chỉ ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng; của các sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Chứng chỉ / chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất là Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015. Thay thế cho chứng chỉ ISO 9001:2008 cũ. Đây là tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả; rõ ràng hơn trong các khâu, các phần hành cụ thể của doanh nghiệp. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các doanh nghiệp.

2.Quy trình đánh giá, cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015

Trước hết bạn sẽ thực hiện đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001:2015 với tổ chức chứng nhận.

Bước 2: Xem xét hồ sơ, ký kết hợp đồng

Sau khi đăng ký, đánh giá viên của tổ chức chứng nhận thực hiện xem xét hồ sơ đăng ký, cùng bạn thống nhất một số nội dung trong kế hoạch đánh giá chứng nhận. Quá trình đánh giá có thể mất đến một tuần, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức.

Hai bên thống nhất đầy đủ thông tin sẽ thực hiện ký kết hợp đồng chứng nhận.

Bước 3: Đánh giá sơ bộ – đánh giá hồ sơ

Ở bước này, chuyên gia đánh giá tiến hành kiểm tra và đánh giá hồ sơ tài liệu ISO 9001:2015. Đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2015, đưa ra những điểm chưa phù hợp của hồ sơ tài liệu, yêu cầu rà soát và điều chỉnh.

Bước 4: Đánh giá chứng nhận – đánh giá thực địa

Đoàn chuyên gia đánh giá sẽ đến tại doanh nghiệp kiểm tra và đánh giá thực địa, xem xét việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng vào thực tế tại doanh nghiệp. Xác định những điểm sai sót trong hệ thống quản lý  chất lượng ISO 9001:2015, phân tích những điểm không phù hợp đưa ra yêu cầu điều chỉnh (nếu có).

Bước 5: Đánh giá khắc phục (nếu có)

Theo các yêu cầu cần khắc phục của Tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp sẽ kiểm tra lại tình trạng và thực hiện khắc phục.

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Kết thúc đánh giá ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp và đánh giá khắc phục (nếu có) đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để xem xét việc cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 khi toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa, được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.

Bước 8: Giám sát sau chứng nhận

Giấy chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực 3 năm (kể từ ngày cấp).

Trong thời gian hiệu lực chứng nhận, sẽ có 2 lần đánh giá giám sát (12 tháng/lần). Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.

Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để để duy trì hiệu lực chứng nhận.

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

– Công văn xin cấp chứng nhận ISO 9001.

– Báo cáo tóm tắt quy trình xây dựng và áp dụng công việc (kèm sơ đồ); đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý chất lượng.

– Báo cáo đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ về sự đầy đủ và tính hợp pháp; của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

– Đoàn chuyên gia sẽ trực tiếp đến cơ sở và trực tiếp; đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001.

– Tổ chức chứng nhận ISO-CERT thẩm tra; xem xét kết quả đánh giá.

– Nếu như kết quả đánh giá phù hợp với những tiêu chuẩn; về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; thì sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Định kỳ mỗi năm, cơ quan cấp giấy chứng nhận sẽ thực hiện giám sát; kiểm tra việc duy trì và thực hiện của tổ chức; xem có đúng theo những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

4.Các điều kiện để doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

-Để đạt được chứng nhận ISO 9001, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống quản lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ phải xây dựng một bộ hồ sơ tài liệu ISO 9001 bao những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.

-Việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 là một quá trình triển khai tương đối mất nhiều thời gian. Thông thường sẽ từ 6 – 9 tháng cùng nhiều nhân sự tham gia.

-Để làm được thành công, doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 9001. Phù hợp đối với doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn về ISO 9001.

-Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên thì doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.

-Kết quả của bước này là doanh nghiệp có một bộ tài liệu hồ sơ hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

Thứ hai: Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

-Sau khi doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.

-Đồng thời, doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.

-Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.

-Đây là bước quan trọng để doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO 9001. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

Thứ ba: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO

-Doanh nghiệp có được giấy chứng nhận ISO 9001 là kết quả ban đầu. Một số sai lầm của doanh nghiệp sau khi đã giấy chứng nhận đã không duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của mình.

-Điều này có thể dẫn tới việc doanh nghiệp hoạt động trì trệ và không hiệu quả. Ngoài ra, có thể doanh nghiệp sẽ không đạt được yêu cầu khi đánh giá giám sát sau 12 tháng. Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 không còn nữa.

-Do vậy, sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

-Trên đây là những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp có thể đạt được giấy chứng nhận ISO 9001. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các nội dung trên để chứng chỉ 9001 luôn có hiệu lực.

5.Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001

Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001
Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; là tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm. Được áp dụng cho mọi hình thức hoạt động kinh doanh; cho mọi ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực. Tuy nhiên tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 phải đảm bảo được những nguyên tắc sau đây:

 • Sự lãnh đạo.
 • Sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên.
 • Mục tiêu hướng đến khách hàng.
 • Phương thức tiếp cận theo quá trình.
 • Phương thức tiếp cận của quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Liên tục cải cách, đổi mới.
 • Quyết định dựa trên các sự kiện.
 • Quan hệ hợp tác cùng nhà cung cấp để cùng có lợi.

6. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng

 • Là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép bởi cơ quan công quyền
 • Chi phí tối ưu, Kiểm nghiệm chứng nhận nhanh chóng
 • Quá trình Đánh giá , kiểm nghiệm chứng nhận đạt theo đúng quy định, nhanh chóng
 • Văn phòng có mặt ở 3 Miền, hơn 100+ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
 • GIAYCHUNGNHAN  là tổ chức Kiểm nghiệm và Chứng nhận uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.
 • GIAYCHUNGNHAN Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, luôn hỗ trợ giúp đỡ khách hàng tới khi đạt chứng nhận nhanh gọn nhất; thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Hy vọng qua bài viết, chúng tôi đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Hải Phòng. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với GIAYCHUNGNHAN nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *