Giấy chứng nhận môi trường là gì?

Môi trường là một trong những tài sản quý giá nhất của nhân loại. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Nhằm kiểm soát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường, Nhà nước đã ban hành quy định về giấy phép môi trường. Bài viết này của GIAYCHUNGNHAN sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy chứng nhận môi trường.

Giấy chứng nhận môi trường là gì?
Giấy chứng nhận môi trường là gì?

1. Giấy chứng nhận môi trường là gì?

Giấy chứng nhận môi trường (GCMT) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải ra môi trường, xác định các chỉ tiêu môi trường mà các cơ sở này phải bảo đảm đạt được trong suốt quá trình hoạt động.

2. Các Loại Giấy Chứng Nhận Môi Trường Phổ Biến

 • ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường quốc tế, giúp các tổ chức giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng.
 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): Phương pháp đánh giá công trình xanh từ Vương quốc Anh.
 • Green Label: Nhãn xanh cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Xem thêm về Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống Quản lý Môi trường qua bài viết của GIAYCHUNGNHAN

3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận môi trường

Để được cấp GCMT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 • Có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường.

3.1. Điều kiện về cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Điều kiện về hệ thống xử lý chất thải

Hệ thống xử lý chất thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với chất thải được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

3.3. Điều kiện về phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Phương án này phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường.

3.4. Điều kiện về kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều kiện về kế hoạch bảo vệ môi trường
Điều kiện về kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có kế hoạch bảo vệ môi trường. Kế hoạch này phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4. Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận môi trường

 • Đơn xin cấp phép về môi trường;
 • Bản kê khai hiện trạng về môi trường;
 • Quyết định phê chuẩn báo cáo về đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo các đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường
 • Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở

5. Quy trình cấp giấy chứng nhận môi trường

Quy trình cấp giấy chứng nhận môi trường
Quy trình cấp giấy chứng nhận môi trường

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép tới cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại:

 • Bộ Tài Nguyên Môi Trường
 • Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Bước 2: Cơ quan Nhà nước tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép về môi trường phải cấp giấy biên nhận;

Bước 3: Cơ quan Nhà nước tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung và điều chỉnh hồ sơ trong 30 ngày;

Bước 4: Trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu từ chối cấp phép cơ quan Nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ và phải nêu rõ nguyên nhân

Bước 5: Trong trường hợp hồ sơ được duyệt thì ng vòng 40 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

Lưu ý: Thời hạn trả hồ sơ tối đa là 40 ngày và thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường sẽ tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp.

6. Thời hạn cấp giấy chứng nhận môi trường

Thời hạn cấp GCMT là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ.

GCMT là một trong những công cụ quan trọng để quản lý môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

7. Lợi Ích Khi Có Giấy Chứng Nhận Môi Trường

 1. Cải thiện hình ảnh và uy tín: Doanh nghiệp sẽ được công nhận là có trách nhiệm với môi trường, tăng cường uy tín và lòng tin của khách hàng.
 2. Tiết kiệm chi phí: Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường giúp giảm tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và chi phí xử lý chất thải.
 3. Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định, tránh bị phạt và các vấn đề pháp lý.
 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động: Giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

8. Mọi người cùng hỏi

 1. Giấy chứng nhận môi trường là gì?
  • Trả lời: Giấy chứng nhận môi trường là một tài liệu chứng nhận do tổ chức chủ quản hoặc cơ quan chính phủ cấp phép, xác nhận việc một sản phẩm, dịch vụ, hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 2. Mục đích chính của việc có Giấy chứng nhận môi trường là gì?
  • Trả lời: Mục đích chính của Giấy chứng nhận môi trường là xác nhận và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về bảo vệ môi trường, tăng cường ý thức về sự quan trọng của bảo vệ môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp.
 3. Ai có thể cấp Giấy chứng nhận môi trường?
  • Trả lời: Giấy chứng nhận môi trường có thể được cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, hoặc các tổ chức độc lập chuyên ngành có thẩm quyền trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 4. Quy trình đánh giá để đạt được Giấy chứng nhận môi trường bao gồm những gì?
  • Trả lời: Quy trình đánh giá thường bao gồm việc xác định và đánh giá các ảnh hưởng của hoạt động đối với môi trường, thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường, và tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra.
 5. Lợi ích của việc sở hữu Giấy chứng nhận môi trường là gì?
  • Trả lời: Việc sở hữu Giấy chứng nhận môi trường mang lại lợi ích như tăng cường uy tín, mở rộng thị trường, giảm rủi ro pháp lý, thúc đẩy sự đổi mới công nghệ và quản lý, cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cộng đồng.
 6. Giấy chứng nhận môi trường có hiệu lực như thế nào và cần phải tái cấp hay không?
  • Trả lời: Hiệu lực của Giấy chứng nhận môi trường thường được xác định bởi một thời gian cụ thể. Để duy trì hiệu lực, tổ chức thường cần tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn môi trường. Tùy thuộc vào loại chứng nhận, việc tái cấp có thể yêu cầu qua các đợt đánh giá định kỳ.
Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết trên. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho quý khách về Giấy chứng nhận môi trường. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ GIAYCHUNGNHAN để được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất. 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *