Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp, ngoài việc đăng ký trụ sở chính, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là văn bản do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh.

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?
Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?

1. Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế;
 • Tên địa điểm kinh doanh;
 • Địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh có giá trị chứng minh địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam

2. Chức năng Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh có chức năng là cơ sở pháp lý để:

 • Xác định địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xác định phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh.
 • Là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Địa điểm kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, môi trường, an ninh trật tự, trật tự xây dựng.

3.1. Về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể, bao gồm:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2. Về quy định của pháp luật

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định của pháp luật sau:

 • Quy định về phòng cháy chữa cháy.
 • Quy định về môi trường.
 • Quy định về an ninh trật tự.
 • Quy định về trật tự xây dựng.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện thủ tục như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thủ tục là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày cấp và có thời hạn sử dụng như thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh theo quy định.

6. Mọi người cùng hỏi

 1. Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?
  • Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là một loại giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước cấp, xác nhận vị trí cụ thể của một doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh.
 2. Đâu là mục đích của việc có Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh?
  • Mục đích chính của việc có Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là xác nhận và công nhận vị trí pháp lý của một doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh, giúp họ hoạt động hợp pháp và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 3. Ai có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh?
  • Các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cá nhân muốn mở hoặc chuyển đến một địa điểm mới để kinh doanh có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh.
 4. Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh như thế nào?
  • Quy trình thường bao gồm việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cung cấp các tài liệu liên quan như hồ sơ doanh nghiệp, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê đất…
 5. Có phí phải trả khi xin cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh không?
  • Thường thì có phí liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh. Phí này có thể khác nhau tùy theo quy định của địa phương và loại hình kinh doanh cụ thể.
 6. Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh có thời hạn không?
  • Thường thì Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh được cấp với thời hạn nhất định, sau đó cần phải gia hạn nếu muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh tại địa điểm đó. Thời hạn và quy định về gia hạn có thể khác nhau tùy theo quy định của pháp luật địa phương.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *