Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không?

Hợp đồng lao động bằng miệng, mặc dù phổ biến trong một số tình huống, nhưng thường gây ra sự không rõ ràng và tranh cãi trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn. Việc này có thể dẫn đến khó khăn trong việc chứng minh nội dung và điều kiện của hợp đồng. Trong thực tế, việc lập hợp đồng bằng văn bản được ưa chuộng hơn, giúp tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về giá trị pháp lý của loại hợp đồng này qua bài viết sau.

Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không
Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không?
Hợp đồng lao động bằng miệng là gì
Hợp đồng lao động bằng miệng là gì?

Hợp đồng bằng lời nói hay hợp đồng miệng là hợp đồng được giao kết dưới hình thức ngôn ngữ nói. Các bên giao kết hợp đồng sẽ trao đổi các nội dung thỏa thuận với nhau bằng lời nói trực tiếp hoặc thông qua âm thanh trên điện thoại, điện đàm, thông điệp điện tử…để diễn đạt tư tưởng, mong muốn của mình trong việc xác lập giao kết hợp đồng. Khi đã thảo thuận xong nôi dung hợp đồng lao động chính là thời điểm giao kết bằng lời nói.

2. Hợp đồng lao động bằng miệng có giá trị pháp lý hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, tại điều luật này, đã thừa nhận tính pháp lý của hợp đồng lao động bằng lời nói. Tuy nhiên chỉ đối với những hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng và trừ các trường hợp khác theo quy định.

Giao dịch bằng miệng khó chứng minh xác thực sự tồn tại; bởi lẽ khi giao kết chỉ là giao kèo dựa trên lời nói có thể của người cho vay và người vay. Sự thừa nhận trước cơ quan chức năng dựa trên ý thức của người vay đang bị dồn vào thế bí.

Khi giao kết hợp đồng bằng lời nói là có sự tin tưởng giữa hai bên nên thường được lập ra hợp đồng rất nhanh gọn. Thời điểm giao kết thông thường chỉ có người lao động với người sử dụng lao động, rất ít khi có người làm chứng. Khi có tranh chấp xảy ra thì các bên sẽ chỉ nói những điều có lợi cho mình sẽ rất đến trường hợp mỗi bên nói một kiểu. Vì vậy, khi có chuyện xảy ra cũng gặp rất nhiều khó khăn để xác định nội dung chính xác của hợp đồng miệng làm cơ sở phân giải. Khi người lao động muốn khởi kiện có thể mất nhiều thời gian và tiền bạc mà chưa chắc đã đòi được quyền lợi của mình.

Việc giao kết hợp đồng bằng lời nói thường được các bên thường chỉ trao đổi và thống nhất về nội dung chính của hợp đồng mà không lường trước được các tình huống phát sinh khi thực hiện hợp đồng. Khi có tranh chấp xảy ra thì các bên rất khó thống nhất cách xử lý chung vì bên nào cũng muốn đưa ra cách xử lý có lợi nhất cho mình.

  • Nội dung của hợp đồng phải chi tiết, đầy đủ, cần trao đổi kỹ lưỡng về các tình huống phát sinh có thể xảy ra, cách xử lý, phương án bồi thường với trường hợp phá vỡ hợp đồng…
  • Nên quay phim, ghi âm và cần có người làm chứng khi thỏa thuận về nội dung hợp đồng miệng. Nếu sau này có tranh chấp xảy ra thì đó sẽ là bằng chứng giúp bạn đòi lại quyền lợi của mình.
  • Giữ lại toàn bộ các hóa đơn hoặc các chứng từ có liên quan đến giao dịch thực hiện để làm bằng chứng để khởi kiện sau này.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *