Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

Bạn đang chuẩn bị ký kết một hợp đồng mua bán rượu, bia và cần hướng dẫn cụ thể về cách soạn thảo hợp đồng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các bước cần thiết để soạn thảo một mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia một cách chi tiết và chính xác nhất. Từ việc xác định các điều khoản và điều kiện, đến việc xác định các thông tin quan trọng cần ghi rõ trong hợp đồng, chúng ta sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết để có một hợp đồng mua bán rượu, bia hoàn hảo. Hãy cùng khám phá để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giao dịch của mình!

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

I. Hợp đồng mua bán rượu, bia là gì?

Hợp đồng mua bán rượu, bia là gì
Hợp đồng mua bán rượu, bia là gì?

Hợp đồng mua bán rượu, bia là một thỏa thuận pháp lý giữa hai bên – người mua và người bán – để mua bán các loại rượu và bia. Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện của giao dịch được quy định rõ ràng, bao gồm các thông tin về sản phẩm, giá cả, số lượng, điều kiện thanh toán, vận chuyển và bất kỳ điều khoản bảo đảm hay cam kết nào khác. Mục đích của hợp đồng mua bán rượu, bia là đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và tuân thủ các điều khoản của giao dịch, từ đó tạo điều kiện cho một quá trình giao dịch mua bán trơn tru và thành công.

II. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG MUA BÁN RƯỢU BIA

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm ………….., Tại …………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

– Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………….….  Fax: …………………………………….

– Tài khoản số: …………………………………………………………………….

– Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………

– Đại diện là: ……………………………………………………………………………

– Chức vụ: ………………………………………………………………………………

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …… ngày …. tháng ….. năm …….

– Do ……………………….. chức vụ ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………….  Fax: …………………………………………….

– Tài khoản số: …………………………………………………………………………….

– Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………

– Đại diện là: ………………………………………………………………

– Chức vụ: ………………………………………………………………………

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng ….. năm …….

– Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT  Tên hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền
1          
2          
         

Cộng tiền hàng: 

Bằng chữ:

Tổng tiền thanh toán:

Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Hàng hoá do Bên B cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là: …………. tháng kể từ ngày ……………….. đến hết ngày ………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Tổng số tiền Bên A phải Thanh toán cho Bên B là: ……………………………..đồng/lô hàng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………)

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 1. Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:

+ Lần 1: ……………………………………………… tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.

+ Lần 2: ……………….. giá trị còn lại, sau …………………………… ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)

 1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên B chuyển giao tài sản cho Bên A tại ………………………………….trong thời hạn …………………..ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Bên B chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên B cung cấp cho tới khi hàng đến ………………………………………………………………………………………………………….
 2. Bên B có nghĩa vụ giao hàng cho Bên A tại ………………………………………………………………………
 3. ên B có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Bên A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của Bên B đến nơi tiếp nhận hàng hóa của bên A
 2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 3. Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên B vận chuyển hàng hoá đến …………………………….

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ………… ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Đối với Bên Bán:

Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

 1. Đối với bên mua:

Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng trên tinh thần hợp tác để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
 2. Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 3. Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 11: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, gồm nhưng không giới hạn như: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sự kiện khác tương tự.
 2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể
 3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.
 2. Hợp đồng này được lập thành ……… bản, mỗi Bên giữ …………….. bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

III. Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán rượu, bia

Kinh doanh rượu, bia là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho nên khi các chủ thể tiến hành mua, bán hàng hóa này cần kiểm tra, xác minh xem chủ thể giao kết thực hiện hợp đồng với mình có đáp ứng điều kiện đầy đủ về giấy phép sản xuất, kinh doanh, phân phối rượu bia của các cơ quản lý công thương hay không. Cụ thể:

+ Chủ thể kinh doanh phải là hợp tác xã, công ty, hô kinh doanh hay liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp;

+ Có giấy phép về đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy;

+ Có giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. Điều kiện mua bán bia rượu

Hình thức kinh doanh phải là hợp tác xã, công ty, hộ kinh doanh hay liên hiệp HTX dựa vào quy định theo pháp luật.

Phải có địa điểm hoạt động kinh doanh hợp pháp, cố định và có địa chỉ phải rõ ràng

Cần tuân thủ đầy đủ những yêu cầu về điều kiện trong việc Bảo vệ môi trường và PCCC dựa vào đúng quy định.

Đồ uống có cồn dự định đưa vào kinh doanh cần đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn quy định trong an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phải có văn bản giới thiệu hay bản hợp đồng nguyên tắc từ người kinh doanh, sản xuất hay phân phối đồ uống có cồn.

Phải có Giấy phép kinh doanh rượu bia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cửa hàng kinh doanh bia rượu phải có biển hiệu ghi rõ tên cửa hàng, địa chỉ, số Giấy phép kinh doanh rượu bia.

Bia rượu bán ra phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Người bán bia rượu phải niêm yết giá bán và tuân thủ các quy định về bán hàng.

V. Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hợp đồng mua bán rượu, bia cần phải chứa những thông tin gì? 

Câu trả lời: Hợp đồng này cần phải chứa thông tin về các bên tham gia, sản phẩm được mua bán, giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, và bất kỳ điều khoản bảo đảm hoặc cam kết nào khác.

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định giá cả trong hợp đồng? 

Câu trả lời: Giá cả thường được thỏa thuận giữa người mua và người bán dựa trên thị trường, chất lượng sản phẩm, và các yếu tố khác như số lượng đặt hàng.

Câu hỏi: Hợp đồng cần phải có điều khoản về chất lượng sản phẩm không? 

Câu trả lời: Đúng vậy, hợp đồng thường sẽ bao gồm các điều khoản về chất lượng sản phẩm và quy định về việc kiểm tra chất lượng.

Câu hỏi: Có cần phải có điều khoản về bảo đảm trong hợp đồng không?

 Câu trả lời: Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, nhưng nhiều hợp đồng sẽ bao gồm các điều khoản về bảo đảm, bao gồm cả bảo đảm về chất lượng sản phẩm và khả năng cung cấp đúng hạn.

Câu hỏi: Hợp đồng cần phải có điều khoản về vận chuyển không? 

Câu trả lời: Đúng vậy, hợp đồng thường sẽ bao gồm các điều khoản về vận chuyển, bao gồm cả trách nhiệm và chi phí vận chuyển.

Câu hỏi: Làm thế nào để giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng? 

Câu trả lời: Hợp đồng thường sẽ có các điều khoản về giải quyết tranh chấp, bao gồm cả việc sử dụng phương thức trọng tài hoặc tòa án.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã nhận được những hướng dẫn cần thiết để soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia một cách chính xác và toàn diện. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đã theo dõi và hy vọng bạn sẽ thành công trong việc ký kết các hợp đồng kinh doanh của mình!

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *