Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

“Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất” là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quá trình chấm dứt một hợp đồng xây dựng trước khi hoàn thành. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng, ghi chép lại các thỏa thuận và cam kết giữa các bên để đảm bảo việc thanh lý được diễn ra một cách công bằng và đúng đắn. Qua biên bản này, mọi thông tin về quy trình thanh lý sẽ được ghi nhận một cách cụ thể và chi tiết, từ đó giúp giải quyết các tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên một cách hiệu quả. Hãy cùng nhau xem xét và hiểu rõ về nội dung của “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất” để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

1. Thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Thanh lý hợp đồng xây dựng là quá trình chấm dứt một hợp đồng xây dựng trước khi hoàn thành công việc theo các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng đó. Quá trình thanh lý này có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm sự không đồng ý giữa các bên về các điều khoản trong hợp đồng, sự vi phạm các điều khoản hợp đồng, hoặc các vấn đề khác mà làm cho việc tiếp tục thực hiện hợp đồng trở nên không khả thi hoặc không hợp lý. Quá trình thanh lý thường đòi hỏi sự thương lượng giữa các bên hoặc có thể thông qua phương tiện pháp lý để giải quyết các tranh chấp.

Thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?
Thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số …./HĐTC ký ngày ngày ….-…-20…. giữa Công ty cổ phần …. và Công ty thiết kế – xây dựng …..

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…,

Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Địa chỉ : Số … Phổ Quang A, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………… Fax: …………

Đại diện : ông Lương Ngọc ……… Tổng Giám Đốc.

Bên B: CÔNG TY THIẾT KẾ – XÂY DỰNG ……

Địa chỉ: Số …… Hoàng Hà A, P. 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………….. – Fax : ……..

Đại diện: ông Trần Tuấn ………., Giám đốc.

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số ………/HĐTC đã ký ngày ngày … tháng … năm 20…. giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số ……/HĐTC ngày …../…./20… nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Thủ tục thanh lý hợp đồng khi chưa hết thời hạn?

Thủ tục thanh lý hợp đồng khi chưa hết thời hạn thường đòi hỏi sự thương lượng và đồng ý của cả hai bên. Dưới đây là một số bước cơ bản có thể áp dụng trong quá trình thanh lý hợp đồng khi chưa hết thời hạn:

 • Xác định lý do: Bên nào muốn thanh lý hợp đồng cần phải xác định rõ lý do của mình. Có thể là vì thay đổi trong yêu cầu dự án, vấn đề tài chính, hoặc bất kỳ lý do khác phù hợp.
 • Thảo luận: Hai bên cần phải tổ chức cuộc họp hoặc thảo luận để bàn bạc về việc thanh lý hợp đồng. Trong quá trình này, họ cần thảo luận về các điều khoản cụ thể, như cam kết thanh toán các khoản tiền còn lại, phân phối tài sản, và các cam kết pháp lý khác.
 • Thỏa thuận: Sau khi thảo luận, cả hai bên cần phải đạt được thỏa thuận về việc thanh lý hợp đồng. Thỏa thuận này cần được ghi chép một cách rõ ràng và cụ thể để tránh hiểu lầm trong tương lai.
 • Lập biên bản thanh lý: Sau khi đạt được thỏa thuận, cả hai bên cần lập biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản này sẽ ghi chép lại các điều khoản và điều kiện mà cả hai bên đã thỏa thuận, cũng như các thông tin chi tiết về quá trình thanh lý.
 • Chấm dứt hợp đồng: Sau khi biên bản thanh lý được ký kết, hợp đồng sẽ được chấm dứt theo các điều khoản đã được thỏa thuận.

Quan trọng nhất là cả hai bên cần phải thực hiện thủ tục thanh lý một cách tự nguyện và đồng ý, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

4. Thủ tục thanh lý hợp đồng?

Thủ tục thanh lý hợp đồng bao gồm các bước sau:

 • Xác định lý do: Đầu tiên, cần xác định lý do cụ thể dẫn đến quyết định thanh lý hợp đồng, bao gồm sự không đồng ý về các điều khoản hợp đồng, vi phạm các điều khoản hợp đồng, hoặc một lý do khác phù hợp.
 • Thảo luận và đàm phán: Hai bên cần tổ chức cuộc họp hoặc thảo luận để thảo luận và đàm phán về việc thanh lý hợp đồng. Trong quá trình này, họ cần thỏa thuận về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc thanh lý.
 • Lập biên bản thanh lý: Sau khi đạt được thỏa thuận, cả hai bên cần lập biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản này ghi chép lại các điều khoản và điều kiện mà cả hai bên đã thỏa thuận, cũng như các thông tin chi tiết về quá trình thanh lý.
 • Ký kết biên bản: Cả hai bên cần ký kết biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận sự đồng ý và cam kết của họ đối với các điều khoản đã thỏa thuận.
 • Thực hiện các hành động sau thanh lý: Sau khi biên bản thanh lý được ký kết, cả hai bên cần thực hiện các hành động cụ thể đã được thỏa thuận trong biên bản, bao gồm việc thanh toán các khoản tiền còn lại, phân phối tài sản, và các cam kết pháp lý khác.
 • Chấm dứt hợp đồng: Cuối cùng, hợp đồng sẽ được chấm dứt theo các điều khoản đã được thỏa thuận trong biên bản thanh lý.

Quan trọng nhất là cả hai bên cần phải thực hiện thủ tục thanh lý một cách tự nguyện và đồng ý, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

 

Trong tình hình ngành xây dựng ngày càng phát triển và đa dạng, việc có một “Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất” là rất cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách mạch lạc và minh bạch. Chúng tôi hy vọng rằng mẫu biên bản này sẽ là một công cụ hữu ích cho các bên tham gia vào quá trình xây dựng, giúp họ giải quyết các tranh chấp và chấm dứt hợp đồng một cách trơn tru, công bằng và đúng pháp luật.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *