Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng [Chi tiết nhất]

Trong quá trình thực hiện một dự án xây dựng, việc kết thúc hợp đồng có thể là một phần không thể tránh khỏi. Một trong những bước quan trọng để hoàn thành quy trình này là việc lập biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng. Điều này không chỉ là bước cuối cùng của dự án mà còn là cơ hội để ghi lại và đánh giá kết quả của việc làm. Hãy cùng tìm hiểu về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng qua bài viết tham khảo dưới đây.

 

1. Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là gì
Hợp đồng là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015).

Theo khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020), hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng [Chi tiết nhất]

Dưới đây là Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Xem chi tiết tại đây:   Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

3. Lưu ý khi soạn biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng, người soạn thảo cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo tính pháp lý của văn bản:

 • Biên bản thanh lý hợp đồng phải được xây dựng dựa trên hợp đồng đã ký trước đó để xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ các bên.

 • Người ký biên bản thanh lý hợp đồng phải là người có thẩm quyền.

 • Các bên tự thỏa thuận với nhau để thống nhất các điều khoản. Tuy nhiên, cần thống nhất rõ ràng về điều khoản nghĩa vụ thanh toán, thời gian quyết toán tại thời điểm ký.

 • Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

4. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên tự thỏa thuận, tuy nhiên không được quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ngoài khoảng thời gian này, nếu 1 trong 2 bên ký kết hợp đồng không thực hiện thanh lý hợp đồng thì bên còn lại được toàn quyền thanh lý. Ngoại trừ trường hợp dưới đây:

 • Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng có quy mô lớn có thể kéo dài hơn (tuy nhiên không được quá 90 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng).

 • Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng vốn nhà nước là 45 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Khoản 2, Điều 145, Luật xây dựng năm 2014.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *