Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Dịch vụ karaoke ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích nhất định, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vi phạm pháp luật,… Do đó, việc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke là vô cùng cần thiết. Một trong những biện pháp quan trọng để quản lý hiệu quả hoạt động này là quy định về việc thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Bài viết này sẽ trình bày các trường hợp cụ thể dẫn đến việc thu hồi Giấy phép này theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ karaoke về các quy định và trách nhiệm của mình.

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke là gì?

 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke là một văn bản do cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu kinh doanh dịch vụ karaoke lập ra để gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xin cấp giấy phép hoạt động.

 

 1. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

UBND PHƯỜNG/XÃ [Tên phường/xã]

Tỉnh/Thành phố [Tên tỉnh/thành phố]

———-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

Kính gửi: UBND Phường/Xã [Tên phường/xã]

Tôi tên là: [Họ và tên], sinh ngày [Ngày sinh] tại [Nơi sinh], dân tộc [Dân tộc], quốc tịch [Quốc tịch], thường trú tại địa chỉ: [Địa chỉ thường trú].

Số CMND/CCCD: [Số CMND/CCCD].

Điện thoại: [Số điện thoại].

Email: [Địa chỉ email].

Căn cứ vào:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 83/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke;
 • Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

Tôi làm đơn này đề nghị UBND Phường/Xã xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke cho tôi với các nội dung sau:

 1. Địa điểm kinh doanh:
 • Địa chỉ: [Địa chỉ kinh doanh karaoke].
 • Diện tích: [Diện tích kinh doanh karaoke].
 • Sơ đồ vị trí, mặt bằng kinh doanh: [Kèm theo].
 1. Giới thiệu về cơ sở kinh doanh:
 • Loại hình kinh doanh: Dịch vụ karaoke.
 • Số phòng hát: [Số phòng hát].
 • Sức chứa tối đa mỗi phòng: [Sức chứa tối đa mỗi phòng].
 • Thời gian hoạt động: [Thời gian hoạt động].
 • Hình thức kinh doanh: [Hình thức kinh doanh].
 • Nguồn vốn kinh doanh: [Nguồn vốn kinh doanh].
 • Danh sách nhân viên phục vụ: [Kèm theo].

 1. Cam kết chấp hành pháp luật:

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, đặc biệt là:

 • Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ;
 • Giữ gìn vệ sinh môi trường;
 • Không phát tán văn hóa đồi trụy, phản cảm;
 • Không kinh doanh trái phép các chất kích thích;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Kèm theo đơn này tôi có các hồ sơ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke;
 • Sơ đồ vị trí, mặt bằng kinh doanh;
 • Danh sách nhân viên phục vụ;
 • Giấy tờ khác (nếu có).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

[Nơi làm đơn], ngày [Ngày làm đơn]

[Họ và tên]

[Chữ ký]

 

 1. Trình tự cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như thế nào?

Cơ quan thẩm quyền cấp:

 • UBND cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh karaoke đặt trụ sở.

Hồ sơ xin cấp:

 • 01 Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (theo mẫu);
 • 01 Bản khai lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh karaoke (theo mẫu);
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan công an cấp;
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan phòng cháy chữa cháy cấp;
 • 01 Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ vị trí cơ sở kinh doanh karaoke;
 • 01 Quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trình tự thực hiện:

 1. Nộp hồ sơ:
 • Người nộp đơn hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh karaoke đặt trụ sở.
 1. Thẩm định hồ sơ:
 • UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 1. Cấp Giấy phép:
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thẩm định hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.
 1. Nhận Giấy phép:
 • Người nộp đơn hoặc người được ủy quyền đến nhận Giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Phí và lệ phí:

 • Lệ phí cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về quy định chi phí và lệ phí trong hoạt động hành chính nhà nước.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép:

 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke có thời hạn hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 

 1. Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 83/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 1. Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:
 • Cung cấp thông tin giả mạo, không đúng sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Sử dụng Giấy phép của cơ sở khác.
 1. Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản:
 • Gây ra tai nạn cháy nổ, an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh karaoke.
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke trái phép các chất kích thích như ma túy, mại dâm,…
 • Sử dụng lao động trẻ em dưới 18 tuổi.
 • Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Gây ô nhiễm môi trường.
 1. Vi phạm nghĩa vụ thuế:
 • Chây thuế, thiếu thuế hoặc gian lận thuế trong thời hạn 03 tháng liên tiếp hoặc 02 lần trở lên trong 01 năm.
 1. Không hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời hạn 06 tháng liên tục:
 • Không kinh doanh dịch vụ karaoke mà không có lý do chính đáng trong thời hạn 06 tháng liên tục.
 1. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật:
 • Vi phạm các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quy trình thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke:

 1. Khởi tố vụ việc:
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành khởi tố vụ việc khi phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 83/2016/NĐ-CP.
 1. Tham mưu, đề xuất thu hồi Giấy phép:
 • Cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm và tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh karaoke đặt trụ sở thu hồi Giấy phép.
 1. Ra quyết định thu hồi Giấy phép:
 • UBND cấp huyện ban hành quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm.
 1. Đưa thông tin thu hồi Giấy phép lên hệ thống thông tin:
 • UBND cấp huyện thông báo thông tin thu hồi Giấy phép lên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

 

Dịch vụ karaoke có thể mang lại nhiều lợi ích cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cần có sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả của cơ quan chức năng. Mỗi cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ karaoke cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *