Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, việc ký kết hợp đồng ký gửi hàng hóa là một bước quan trọng để xác định rõ các điều khoản và điều kiện của giao dịch giữa bên gửi hàng và bên nhận hàng. Dưới đây là một mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất, chứa các điều khoản cơ bản cần được xác định và thỏa thuận trước khi tiến hành vận chuyển hàng hóa.

1. Ký gửi hàng hóa là gì?

Ký gửi hàng hóa là quá trình mà một bên giao hàng hóa của mình cho một bên khác để vận chuyển hoặc lưu trữ tạm thời. Trong quá trình này, bên gửi hàng sẽ ký một hợp đồng với bên nhận hàng, trong đó quy định rõ các điều khoản và điều kiện của việc giao nhận hàng hóa, bao gồm cả phương thức vận chuyển, thời gian, chi phí và trách nhiệm pháp lý. Quá trình ký gửi hàng hóa thường được sử dụng trong các hoạt động thương mại như vận chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến các điểm bán lẻ, hoặc trong việc lưu trữ hàng hóa tạm thời tại các kho bãi.

2. Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất hiện nay

ỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Hôm nay, ngày……tháng ……. năm……….. Tại …………

Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO HÀNG: (tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) …………….……

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………

Điện thoại: ………………….  Fax: ……………………………………

Tài khoản số: …………………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………

Đại diện là: ………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………….……………

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng ….. năm ……

Do: ……….. chức vụ: ……………… ký.

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG: (tên cửa hàng, siêu thị) ………………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………

Điện thoại: ………………….  Fax: ………………………

Tài khoản số: ………………………………………………

Mở tại ngân hàng: ………………….………………………

Đại diện là: ………………………….……………………….

Chức vụ: ………………………………….…………………..

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. tháng ….. năm ……

Do: ……………….. chức vụ: …………… ký.

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên chủ hàng ………………. giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:

Số TT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thành tiền Ghi chú
               
               

 

Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.

Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng).

2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ hàng

1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.

2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.

2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng …… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ khởi kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá tị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG

Ký tên

ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Ký tên

3. Lưu ý khi ký Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Khi ký hợp đồng ký gửi hàng hóa, có một số điều lưu ý quan trọng mà các bên tham gia giao dịch cần chú ý:

 • Xác định rõ ràng các điều khoản: Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được xác định rõ ràng và hiểu rõ bởi cả hai bên. Điều này bao gồm các yêu cầu về loại hàng hóa, số lượng, giá cả, thời gian giao nhận và phương thức thanh toán.
 • Kiểm tra hàng hóa trước khi ký kết: Trước khi ký kết hợp đồng, các bên cần kiểm tra hàng hóa để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của hợp đồng.
 • Xác định trách nhiệm vận chuyển: Hợp đồng cần xác định rõ ràng trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả việc bảo vệ và bồi thường thiệt hại cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Thời gian giao nhận: Xác định rõ ràng thời gian cụ thể cho việc giao nhận hàng hóa và quy định về việc xử lý khi có sự chậm trễ.
 • Bảo hiểm hàng hóa: Cân nhắc việc mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển để bảo vệ chúng khỏi thiệt hại và mất mát.
 • Điều khoản về hủy bỏ hợp đồng: Hợp đồng cần chứa các điều khoản liên quan đến việc hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả quy định về phạt và chi phí liên quan.
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp: Xác định thẩm quyền và phương thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các bên.
 • Chữ ký và ngày ký kết: Cuối cùng, đảm bảo rằng cả hai bên đều ký kết hợp đồng và ghi chính xác ngày ký kết.

Việc tuân thủ những lưu ý trên sẽ giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch hàng hóa.

Mục đích của quá trình ký gửi hàng hóa là đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho cả hai bên trong giao dịch. Bằng việc có một hợp đồng ký gửi hàng hóa chính xác và chi tiết, cả bên gửi và bên nhận hàng có thể tự tin và an tâm về quá trình vận chuyển hoặc lưu trữ hàng hóa. Đồng thời, việc này cũng giúp tránh được các tranh chấp và xung đột phát sinh sau này, bằng cách cung cấp một cơ sở pháp lý cho việc giải quyết mọi tranh chấp theo cách thức cụ thể được quy định trong hợp đồng.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *