Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án là công cụ quan trọng để định rõ các điều kiện và nguyên tắc cơ bản trong quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền thực hiện dự án. Bằng cách xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên, mẫu hợp đồng này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong giao dịch và giúp tránh được các tranh chấp sau này. Điều này giúp bảo vệ lợi ích của cả bên tham gia trong quá trình chuyển nhượng dự án. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua bài viết sau.

1. Thế nào là chuyển nhượng dự án?

Thế nào là chuyển nhượng dự án
Thế nào là chuyển nhượng dự án?

Chuyển nhượng dự án là một hoạt động của nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ dự án cho một nhà đầu tư khác thực hiện. Về bản chất đây là hoạt động chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư này cho nhà đầu tư khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án với các điều kiện cụ thể được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện. Theo đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ đầu tư mới của dự án, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư cũ để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Dưới đây là Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án:

Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án
Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Xem chi tiết tại đây:   Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

3. Các hình thức chuyển nhượng dự án

Có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện chuyển nhượng dự án. Trong đó có 05 hình thức chuyển nhượng dự án cơ bản và phổ biến, bao gồm:

 • Hình thức 1: Chuyển nhượng dự án thông qua hợp đồng chuyển nhượng

Chuyển nhượng dự án thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án cần đảm bảo các điều kiện luật định để được thực hiện chuyển nhượng. Khi đáp ứng được các điều kiện luật định, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng với bên nhận chuyển nhượng dự án cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho hoạt động này.

 • Hình thức 2: Mua/ bán toàn bộ hoặc phần lớn cổ phần/phần vốn góp của công ty sở hữu dự án 

Việc chuyển nhượng vốn/cổ phần của Công ty sở hữu dự án thực chất là chuyển nhượng toàn bộ quyền phát triển Dự án mà công ty nắm giữ cho Bên mua. Trường hợp mua phần lớn, các bên có thể thỏa thuận với nhau về phạm vi quyền đối với số cổ phần/vốn góp đó để hạn chế các rủi ro liên quan

 • Hình thức 3: Chuyển nhượng dự án thông qua sáp nhập doanh nghiệp

Chuyển nhượng dự án thông qua sáp nhập doanh nghiệp dẫn đến kết quả là công ty bị sáp nhập ngừng tồn tại để trở thành một công ty mới và chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ sang công ty nhận sáp nhập. Điều này dẫn đến việc chuyển giao quyền phát triển dự án và bên nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận và tiếp tục thực hiện dự án thông qua vai trò chủ sở hữu.

 • Hình thức 4: Chia, tách doanh nghiệp sở hữu dự án

Chia/ tách doanh nghiệp là một trong các hình thức tổ chức lại của công ty TNHH và công ty cổ phần để thành lập các công ty mới dựa trên các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có. Dưới góc độ chuyển nhượng dự án, việc chia/ tách doanh nghiệp nhằm mục đích chuyển tài sản, dự án sang cho công ty được chia tách.

 • Hình thức 5: Chuyển nhượng tài sản trên đất

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, chủ đầu tư có thể sử dụng quyền này để thực hiện chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác. Sau khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục để tiếp tục thuê đất.

4. Hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần phải công chứng không?

Hợp đồng chuyển nhượng dự án cần phải thực hiện công chứng. Mặc dù pháp luật thực định không quy định cụ thể vấn đề này, tuy nhiên xét trên khía cạnh bản chất hợp đồng, nhận thấy công chứng là việc làm cần thiết. Cụ thể:

 • Thứ nhất, Hợp đồng chuyển nhượng dự án mang bản chất và các đặc điểm cơ bản của một hợp đồng mua bán tài sản, trong đó tài sản của loại hợp đồng này là toàn bộ hoặc một phần dự án.
 • Thứ hai, việc chuyển nhượng Dự án không thể tách rời với chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng Bất động sản. Do đó, để có thể tiến hành thủ tục Đăng ký quyền sở hữu/sử dụng đối với Bất động sản thì bắt buộc phải thông qua thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển nhượng.

Như vậy, để đảm bảo an toàn pháp lý cho việc chuyển nhượng dự án, hợp đồng chuyển nhượng dự án cần thông qua hoạt động công chứng tại các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *