Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình mới nhất 2024

Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình là công cụ quan trọng trong quản lý và thực hiện các công việc phá dỡ công trình xây dựng. Được thiết kế để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật, mẫu hợp đồng này thường bao gồm các điều khoản về phạm vi công việc, thời gian thực hiện, tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường, cũng như các quy định về thanh toán và giải quyết tranh chấp. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau của GIAYCHUNGNHAN.

Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình
Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình

1. Hợp đồng phá dỡ công trình là gì?

Hợp đồng phá dỡ công trình là gì?
Hợp đồng phá dỡ công trình là gì?

Hợp đồng tháo dỡ công trình là loại hợp đồng chứa các thông tin của thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên thuê dịch vụ tháo dỡ công trình. Hợp đồng này sẽ giúp các bên nắm rõ được các quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên, cũng như các hình thức xử phạt khi có bên vi phạm hợp đồng

2. Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình 

Dưới đây là Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình:

Xem chi tiết tại đây: Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình mới nhất 2024

3. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình có hiệu lực

Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình có hiệu lực được xác định như sau:

 • Do bên đề nghị ấn định;
 • Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình:

 • Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;
 • Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;
 • Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác.

Để tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng lao động phổ thông 2024, quý khách có thể tham khảo bài viết tại đây!

4. Thay đổi hoặc rút lại đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình

Bên đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình trong trường hợp sau đây:

 • Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;
 • Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Khi bên đề nghị hợp đồng phá vỡ công trình thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới.

5. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng phá vỡ công trình

Khi bên đề nghị hợp đồng phá vỡ công trình có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời; thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

 • Khi bên đề nghị hợp đồng phá vỡ công trình không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng phá vỡ công trình đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng phá vỡ công trình vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình; phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

6. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng phá vỡ công trình

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;

– Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;

– Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

– Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

– Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin về Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ GIAYCHUNGNHAN để được tư vấn hỗ trợ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *