Mẫu hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2024

Trong lĩnh vực xây dựng, việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đóng vai trò quan trọng để đánh giá và quản lý hiệu suất của dự án. Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo, việc ký kết hợp đồng giữa các bên là bước quan trọng và được quy định cụ thể. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN  tìm hiểu ngay dưới đây.

1.Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì?
Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì?

Theo khoản 3, Điều 3 Luật xây dựng 2014 :” Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. ”

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung sau:

+ Về sự cần thiết, mức độ khả thi.

+ Hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

2. Mẫu hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2024

Mẫu hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2024
Mẫu hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2024

3. Khi nào cần lập báo cáo kỹ thuật?

Theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định những trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) đó là những dự án xây dựng sau.

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)

c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

4. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì căn cứ vào Luật xây dựng năm 2020 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có thể thấy thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng được ghi nhận cụ thể như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ trong một số vấn đề sau đây:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về các nội dung thuộc phạm vi trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc chỉ đạo và kiểm tra đối với các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kĩ thuật đầu tư xây dựng, các loại thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của các loại dự án đầu tư công trình thuộc chuyên ngành mà mình quản lý, cụ thể:

+ Sở xây dựng sẽ có trách nhiệm đối với các dự án và các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng, các loại dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực đô thị và các khu nhà ở, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật các khu chức năng, một số dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp nhẹ hoặc công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng cơ sở, cùng với đường bộ trong các khu vực đô thị (trừ các tuyến đường quốc lộ đi qua khu vực đô thị);

+ Sở giao thông vận tải sẽ có trách nhiệm đối với các loại dự án và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (chưa các dự án và các công trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Sở xây dựng có trách nhiệm trực tiếp quản lý theo như phân tích ở trên);

+ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ có trách nhiệm đối với các loại dự án và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Sở công thương sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với một số loại dự án và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp;

+ Ban quản lý các khu công nghiệp và các khu chế xuất, ban quản lý của các khu công nghệ cao và các khu kinh tế theo quy định của pháp luật sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các loại dự án và công trình được đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các công trình được xây dựng trong phạm vi của các khu công nghệ và khu kinh tế được giao quản lý;

+ Ngoài ra đối với một số tỉnh thành phố thuộc trung ương có Sở giao thông vận tải – xây dựng thì cơ quan này sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ của Sở xây dựng và Sở giao thông vận tải như đã phân tích ở trên.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Bên tư vấn có thể chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba?

Không. Bên tư vấn không thể chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bên chủ đầu tư.

5.2 Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có thể chấm dứt trước thời hạn?

Có. Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có thể chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của hai bên hoặc do các trường hợp theo quy định của pháp luật.

5.3 Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có thể áp dụng cho tất cả các dự án?

Không. Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chỉ áp dụng cho các dự án cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Hi vọng mẫu văn bản sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc báo cáo kinh tế kỹ thuật.

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *