Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

Khi thảo luận về mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng, điều quan trọng là đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện được xác định một cách rõ ràng và chi tiết. Mẫu hợp đồng này thường bao gồm các thông tin như quyền và nghĩa vụ của cả bên vận chuyển và bên gửi, phạm vi vận chuyển, loại phế thải cụ thể, địa điểm và thời gian giao nhận, cũng như các điều khoản về bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý. Bằng cách này, mẫu hợp đồng sẽ giúp tạo ra một cơ sở pháp lý chắc chắn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển phế thải xây dựng. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

1. Hợp đồng vận chuyển là gì? 

Hợp đồng vận chuyển là gì 
Hợp đồng vận chuyển là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

2. Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng
Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số:………….

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11;

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay ngày….. tháng…. năm …. Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………. (Bên thuê vận chuyển)

– Đại diện ông:………………………………………

– Chức vụ:…………………………..

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– MST:…………………………..

BÊN B:…………… (Bên vận chuyển)

– Đại diện ông:…………………………..

– Chức vụ: ……………………

– Địa chỉ:…………………………..

– Điện thoại: …………………………..Fax:…………………………..

– Tài khoản: ………………………….. tại Ngân hàng:…………………………..

– Mã số thuế:…………………………..

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Hàng hoá vận chuyển và phương thức vận chuyển

Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển hàng hóa như sau :

-Mặt hàng vận chuyển : gạo

– Nơi nhận hàng: Kho chứa gạo bên A tại số 8 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

– Phương thức vận chuyển : đường bộ

Điều 2: Thời gian và địa điểm giao nhận

– Thời gian vận chuyển hàng hóa từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020

-Địa điểm giao nhận tùy thuộc vào mỗi đơn hàng mà bên A sẽ thông báo cho bên B.

– Bên B sẽ đưa phương tiện đến nhận hàng tại hàng kho chứa gạo bên A và vận chuyển tới  địa chỉ của từng chuyến hàng do Bên A cung cấp .

Điều 3: Phương thức thanh toán

– Bên A thanh toán tiền mặt cho Bên B theo từng chuyến hàng.

– Giá cước vận chuyển sẽ tính theo từng thời điểm, từng khối lượng gạo được vận chuyển.

– Tất cả các loại chi phí vận chuyển hoàn toàn do bên B chịu. Ngoài cước phí đã thỏa thuận bên A không chịu bất cứ chi phí nào cho bên B.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của Bên A:

– Thanh toán cước phí vận chuyển bằng tiền mặt cho bên B theo đúng thời hạn.

– Thông báo cho bên B kế hoạch giao hàng trước 03 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để bên B sắp xếp phương tiện thời gian vận chuyển phù hợp.

– Lập phiếu xuất kho cho từng chuyến vận chuyển, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng, ngày giờ vận chuyển.

Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B sắp xếp phương tiện để vận chuyển khi nhận được các thông tin của bên A.

– Vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm bên A giao.Trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên B phải chịu bồi thường cho bên A tương ứng với giá trị hàng hóa vận chuyển

-Bên B chịu mọi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

– Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết khi bên A yêu cầu thanh toán.

Điều 5: Điều khoản chung

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nếu có thay đổi hoặc phát sinh, hai bên cùng nhau thoả thuận để thống nhất và có biện pháp giải quyết cụ thể phụ lục hợp đồng.

– Các bên không được đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào khi chưa có sự đồng ý của bên kia.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

– Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem chi tiết tại đây:   Mẫu hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng

3. Hình thức hợp đồng vận chuyển. 

Hình thức của hợp đồng vận chuyển là sự biểu hiện ra bên ngoài nội dung thỏa thuận giữa bên vận chuyển với hành khách. Theo quy định của Điều 523 BLDS năm 2015 thì pháp luật ghi nhận các vấn đề về hình thức hợp đồng vận chuyển gồm:

– Hình thức của hợp đồng vận chuyển: Pháp luật ghi nhận hình thức hợp đồng vận chuyển có thể tuân thủ theo ba hình thức: văn bản, lời nói hoặc xác lập bằng hành vi cụ thể. Hình thức văn bản là việc bên vận chuyển và hành khách ký kết hợp đồng trên giấy và sử dụng chữ viết.

– Ngoài ra, giao kết dưới hình thức điện tử cũng được coi là hình thức văn bản. Hình thức bằng lời nói là việc thỏa thuận bằng miệng giữa hai bên. Hình thức bằng hành vi là thông qua hành vi của chính hành khách thể hiện việc xác lập hợp đồng vận chuyển như việc một số quốc gia, hành khách chỉ cần quẹt thẻ lên tàu điện ngầm. Việc bổ sung hình thức hợp đồng vận chuyển bằng hành vi đã khắc phục được hạn chế tại Điều 528 BLDS năm 2005 khi chỉ thừa nhận hai hình thức của hợp đồng vận chuyển là bằng văn bản và bằng lời nói.

4. Điều khoản cơ bản của hợp đồng vận chuyển. 

 • Đối tượng vận chuyển
 • Thời gian, địa điểm giao và nhận tài sản
 • Phương tiện vận tải
 • Vấn đề thanh toán phí vận tải
 • Giấy tờ cho việc vận chuyển
 • Phương thức giao nhận hàng hóa
 • Trách nhiệm xếp dỡ hàng hóa
 • Giải quyết hao hụt hàng hóa
 • Người áp tải
 • Quyền của bên vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên vận chuyển
 • Quyền của bên thuê vận chuyển
 • Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

5. Quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn xây dựng là loại chất thải giám sát riêng trong quá trình khảo sát thi công xây dựng công trình bao gồm những công trình xây dựng mới sửa chữa hoặc tiến hành cải đạo di dời tu bổ hoặc phục hồi phá dỡ. Hiện nay để đảm bảo cho quá trình quản lý chất thải rắn xây dựng thì chủ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn xây dựng thông thường là những tổ chức cá nhân sẽ thực hiện hoạt động này. Quy định tại Điều 7 của Thông tư số 08 năm 2017 Thông tư của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng thì được thu gom vận chuyển chất thải rắn xây dựng được thực hiện với 5 nội dung cơ bản sau:

– Chất thải rắn xây dựng hoặc phế thải xây dựng phải được tiến hành thu gom vận chuyển đến điểm tổng kết hoặc ở những trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, khi hoạt động tren thực tế thì những địa điểm này đã được cấp qua thẩm quyền phê duyệt hoặc những cơ sở tái chế, tái sử dụng;

– Quá trình vận chuyển phải tuân theo thời gian và lộ trình về tuyến đường , an toàn giao thông và tuân thủ những quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương;

– Hiện nay, các phương tiện được sử dụng trong vận chuyển chất thải rắn xây dựng phải là những phương tiện có những tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định và đảm bảo sự an toàn đã được kiểm định bởi cơ quan nâng cấp phép lưu hành theo đúng quy định;

–  Trong quá trình vận chuyển những phương tiện vận chuyển phải đảm bảo những yếu tố đó là không được rò rỉ, rơi vãi chất thải gây phát tán bụi hoặc mùi;

– Và đặc biệt đối với trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển chất thải xây dựng thì phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 7 của thông tư này.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *