Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

Mẫu thanh lý hợp đồng là một tài liệu quan trọng trong quá trình chấm dứt một thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa các bên. Thông qua việc cung cấp các hướng dẫn và mẫu mẫu cụ thể, tài liệu này giúp đơn giản hóa quy trình thanh lý và đảm bảo rằng tất cả các bên đều tuân thủ đúng các điều khoản đã được thỏa thuận. Mẫu thanh lý hợp đồng thường bao gồm các thông tin cần thiết như thông tin về các bên, ngày ký kết hợp đồng, lý do chấm dứt, các điều khoản cụ thể cần thực hiện sau khi chấm dứt, và các điều khoản về giải quyết tranh chấp. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất qua bài viết sau.

Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất
Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

1. Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản chỉ ra rằng các bên đã hoàn thành các thủ tục của hợp đồng hoặc các nghĩa vụ chưa hoàn tất được thể hiện bằng hai ngôn ngữ. Hợp đồng thanh lý trong trường hợp này là hợp đồng song ngữ, có sự tham gia chủ thể đến từ hai quốc gia khác nhau.

Ứng với từng phần nội dung, người soạn thảo sẽ sử dụng song song cả hai ngôn ngữ và trình bày rõ ràng trong văn bản. Như vậy, tất cả chủ thể của hợp đồng bị thanh lý đều dễ dàng nắm bắt được nội dung.

2. Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ dùng làm gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ được sử dụng để những công ty, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, cá thể thực thi biên bản thanh lý hợp đồng đã ký kết với những đối tác chiến lược, người mua là người quốc tế. Biên bản thanh lý hợp đồng hoàn toàn có thể soạn thảo song ngữ Việt – Anh, Anh – Việt, hay song ngữ tiếng Việt với những ngôn từ khác tùy theo nhu yếu của từng đối tượng người tiêu dùng người mua .

3. Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

3.1 Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ gồm những thông tin gì

Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ chuẩn với song ngữ Việt Anh có nội dung như sau :

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
 • Ngày tháng năm và nơi ký biên bản thanh lý hợp đồng;
 • Thông tin 02 bên ký biên bản thanh lý: Bên cung cấp dịch vụ (tên công ty, tổ chức, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, đại diện, chức vụ, giấy uỷ quyền nếu có); bên sử dụng dịch vụ (tên tổ chức, cá nhận, địa chỉ, số giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại…);
 • Các điều khoản thoả thuận: Nội dung thanh lý, điều khoản chung…;
 • Ký xác nhận và đóng dấu của đại diện hai bên.

3.2 Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất
Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

Xem chi tiết tại đây:   Mẫu thanh lý hợp đồng song ngữ mới nhất

4. Hướng dẫn làm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ và bằng tiếng anh:

Biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ chuẩn với song ngữ Việt Anh có nội dung như sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;

+ Ngày tháng năm và nơi ký biên bản thanh lysh ợp đồng;

+Thông tin 02 bên ký biên bản thanh lý: Bên cung cấp dịch vụ (tên công ty, tổ chức, địa chỉ, mã số thuế, đại diện, chức vụ, giấy ủy quyền nếu có); bên sử dụng dịch vụ (tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, số giấy tờ tùy thâm, số điện thoại…);

+ Các điều khoản thỏa thuận: Nội dung thanh lý, điều khoản chung….;

+ Ký xác nhận và đóng dấu của đại diện hai bên

5. Khi nào cần áp dụng biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ?

Biên bản thanh lý hợp đồng nói chung hay hợp đồng song ngữ nói riêng cần áp dụng trong một vài trường hợp nhất định. Cụ thể, theo điều 28 của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành năm 1989, các chủ thể cần thanh lý hợp đồng trong những trường hợp dưới đây:

 • Khi hợp đồng đã thực hiện xong, các bên hoàn thành nhiệm vụ.
 • Thời hạn có hiệu lực hợp đồng đã hết, đồng thời các bên tham gia không có thỏa thuận mới để gia hạn hợp đồng.
 • Hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ.

Quy định trên cũng có thể áp dụng cho hợp đồng nói chung. Như vậy, biên bản thanh lý giao kết hợp đồng song ngữ thường phát sinh khi tất cả chủ thể đã hoàn thành nghĩa vụ, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết, hoặc hợp đồng bị đình chỉ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *