Nghị định 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng mới nhất

Trong lĩnh vực xây dựng, việc cập nhật và điều chỉnh các quy định pháp lý là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động. Nghị định 37/2015/NĐ-CP là một trong những văn bản pháp lý quan trọng, đưa ra các quy định mới nhất về hợp đồng xây dựng. Đây là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất trong quản lý và thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. Hãy cùng đi vào chi tiết của Nghị định này để hiểu rõ hơn về những thay đổi và điều chỉnh trong lĩnh vực này.

1. Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng pháp lý giữa các bên liên quan đến việc xây dựng công trình, trong đó bao gồm chủ đầu tư hoặc người mua hàng (thường là bên mua nhà, bên thuê đất) và nhà thầu hoặc công ty xây dựng. Trong hợp đồng này, các bên cam kết thực hiện các công việc xây dựng theo các điều kiện và quy định đã thỏa thuận, bao gồm cả phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng, giá cả, điều khoản thanh toán và các điều khoản pháp lý khác. Mục đích của hợp đồng xây dựng là thiết lập một cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời tạo ra cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp và xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.

2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

Có một số đặc điểm chính của hợp đồng xây dựng, bao gồm:

 • Phạm vi công việc rõ ràng: Hợp đồng xây dựng cần phải mô tả một cách chi tiết và rõ ràng về phạm vi công việc cần thực hiện, bao gồm cả các công việc cụ thể, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.
 • Thời gian hoàn thành: Hợp đồng cần xác định rõ thời gian hoàn thành dự án, bao gồm cả các điều kiện và quy định về tiến độ, trễ hạn và các biện pháp phòng tránh.
 • Giá cả và thanh toán: Hợp đồng cần chỉ rõ giá cả và phương thức thanh toán, bao gồm cả lịch thanh toán, tiến độ thanh toán và các điều khoản liên quan đến việc xác định giá cả.
 • Bảo hành và bảo trì: Hợp đồng thường bao gồm các điều khoản về bảo hành và bảo trì sau khi hoàn thành dự án, bao gồm cả thời gian bảo hành và trách nhiệm của nhà thầu trong việc sửa chữa các lỗi phát sinh.
 • Các điều khoản pháp lý: Hợp đồng cần phải bao gồm các điều khoản pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Những đặc điểm này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, đồng thời tạo ra cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp và xử lý mọi vấn đề phát sinh.

3. Quy định mới về Hợp đồng xây dựng

Ngày 15/06/2015 tới đây, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về chi tiết hợp đồng xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này mang nhiều điểm mới so với quy định trước đó tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Cụ thể:

 1. Quy định về mức tạm ứng tối thiểu của Hợp đồng tư vấn:
  • Đối với hợp đồng tư vấn: 20% giá trị hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ, và 15% đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ. (So với quy định trước đây là 25% giá trị hợp đồng).
 2. Quy định về việc các bên thỏa thuận tạm ứng:
  • Phần giá trị hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.
 3. Quy định về nguyên tắc ký kết Hợp đồng xây dựng:
  • Bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  • Đối với nhà thầu liên danh, phân chia khối lượng công việc phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh.
  • Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng.
  • Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với một hoặc nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trong trường hợp này, nội dung của các hợp đồng này phải đồng nhất và đồng bộ để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.
  • Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
  • Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng.

Những điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động xây dựng.

Như vậy, qua việc tìm hiểu về Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng mới nhất, chúng ta có thể nhận thấy sự quan tâm và nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Điều này không chỉ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Hy vọng rằng, việc thực thi Nghị định này sẽ đem lại những kết quả tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của các dự án xây dựng trong tương lai.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *