Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu thực phẩm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, GIAYCHUNGNHAN sẽ tìm hiểu về các phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và những quy định liên quan.

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

1. Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu là gì?

Phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu là cách thức tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Mục đích

Kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu nhằm bảo đảm thực phẩm nhập khẩu lưu thông trên thị trường Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

3. Các phương thức kiểm tra

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, có 4 phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, cụ thể như sau:

3.1. Phương thức kiểm tra thông thường

Phần 1: Áp dụng đối với các trường hợp

 • Thực phẩm đã có dấu hợp quy;
 • Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ với mẫu chào hàng đã kiểm nghiệm đạt yêu cầu nhập khẩu;
 • Thực phẩm được sản xuất bởi cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật nước xuất khẩu;
 • Thực phẩm nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do có cam kết về an toàn thực phẩm.

Phần 2: Nội dung kiểm tra

Kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu, bao gồm:

 • Tờ khai hải quan;
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hợp quy (nếu có);
 • Mẫu nhãn sản phẩm;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

3.2. Phương thức kiểm tra giảm

Phần 1: Áp dụng đối với các trường hợp

 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm kiểm tra giảm do Bộ Công Thương ban hành;
 • Thực phẩm có chỉ tiêu an toàn thực phẩm vượt ngưỡng cho phép.

Phần 2: Nội dung kiểm tra

Kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu, bao gồm:

 • Tờ khai hải quan;
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hợp quy (nếu có);
 • Mẫu nhãn sản phẩm;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Lấy mẫu đại diện để kiểm tra việc ghi nhãn, tính đồng nhất của lô hàng nhập khẩu về xuất xứ, số lô mà không phải kiểm nghiệm mẫu để đối chiếu với hồ sơ.

3.3. Phương thức kiểm tra chặt

Phần 1: Áp dụng đối với các trường hợp

 • Thực phẩm không thuộc Danh mục thực phẩm kiểm tra giảm;
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm kiểm tra giảm nhưng có chỉ tiêu an toàn thực phẩm vượt ngưỡng cho phép.

Phần 2: Nội dung kiểm tra

Kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu, bao gồm:

 • Tờ khai hải quan;
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hợp quy (nếu có);
 • Mẫu nhãn sản phẩm;
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Lấy mẫu xác suất hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ để kiểm nghiệm, đánh giá toàn diện an toàn thực phẩm đối với tất cả các lô sản phẩm của cùng lô hàng.

3.4. Phương thức kiểm tra đặc biệt

Áp dụng đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm cao, cụ thể như sau:

 • Thực phẩm nhập khẩu từ các vùng dịch bệnh;
 • Thực phẩm nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Thực phẩm nhập khẩu có thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng nước xuất khẩu hoặc của tổ chức quốc tế.

Nội dung kiểm tra

Kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu, bao gồm:

 • Tờ khai hải quan;
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận hợp quy (nếu có);
 • Mẫu nhãn sản phẩm

4. Quy trình thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu:

Quy trình thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu được chia thành các bước rõ ràng để đảm bảo rằng thực phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm. Dưới đây là các bước chi tiết của quy trình này:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm

Đầu tiên, doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này bao gồm các thông tin liên quan đến loại thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thông tin về đơn vị xuất khẩu, danh sách thành phần và các giấy tờ liên quan khác.

Bước 2: Xác định phương thức kiểm tra

Dựa trên các thông tin trong hồ sơ khai báo và đánh giá về nguy cơ an toàn thực phẩm, cơ quan hải quan sẽ xác định phương thức kiểm tra phù hợp để áp dụng cho lô hàng nhập khẩu. Có ba phương thức kiểm tra chính là kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt, mỗi phương thức sẽ được áp dụng tùy thuộc vào đặc điểm của từng lô hàng.

Bước 3: Thực hiện kiểm tra

a. Kiểm tra hồ sơ:

Cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm. Điều này đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác, phù hợp với các quy định về xuất nhập khẩu và an toàn thực phẩm.

b. Lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm (đối với phương thức kiểm tra chặt):

Nếu áp dụng phương thức kiểm tra chặt, cán bộ hải quan sẽ lấy mẫu thực phẩm theo quy định và gửi đến cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm có thẩm quyền để tiến hành kiểm tra về mặt chất lượng và an toàn.

Bước 4: Ra quyết định

Cuối cùng, căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm nghiệm thực phẩm, cơ quan hải quan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép nhập khẩu, tạm dừng nhập khẩu hoặc tiêu hủy thực phẩm. Quyết định này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật liên quan.

Quy trình này không chỉ đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng mà còn góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm trong nước và quản lý hiệu quả các hoạt động nhập khẩu thực phẩm.

5. Kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
Kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu được thể hiện bằng Thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu. Thông báo kết quả kiểm tra có thể có một trong các nội dung sau:

 • Đạt yêu cầu nhập khẩu: Lô hàng thực phẩm được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.
 • Không đạt yêu cầu nhập khẩu: Lô hàng thực phẩm không được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.
 • Tạm dừng nhập khẩu: Lô hàng thực phẩm được phép nhập khẩu nhưng phải được kiểm tra lại trong thời gian quy định.

6. Trách nhiệm của các bên liên quan

 • Cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các hồ sơ và mẫu kiểm nghiệm theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.
 • Người nhận hàng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan kiểm tra trong trường hợp lô hàng thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu.

7. Mọi người cùng hỏi

 1. Thực phẩm nhập khẩu được kiểm tra như thế nào?
  • Thực phẩm nhập khẩu thường được kiểm tra thông qua các quy trình kiểm tra mẫu và kiểm tra tại cửa khẩu. Các mẫu thường được lấy để kiểm tra chất lượng và an toàn của thực phẩm.
 2. Ai là người chịu trách nhiệm kiểm tra thực phẩm nhập khẩu?
  • Trong nhiều quốc gia, các cơ quan chính phủ như cơ quan y tế công cộng hoặc cơ quan an toàn thực phẩm chịu trách nhiệm kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.
 3. Các yếu tố nào được xem xét trong quá trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu?
  • Quá trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thường xem xét các yếu tố như chất lượng, an toàn, hợp quy, và tuân thủ các quy định về vệ sinh thực phẩm.
 4. Có những phương pháp kiểm tra nào được sử dụng?
  • Các phương pháp kiểm tra thực phẩm nhập khẩu bao gồm kiểm tra hóa học, vi sinh, cũng như kiểm tra hình thức và cảm quan của sản phẩm.
 5. Những rủi ro nào có thể xuất phát từ việc không kiểm tra thực phẩm nhập khẩu?
  • Không kiểm tra thực phẩm nhập khẩu có thể dẫn đến nguy cơ về sức khỏe công cộng, bao gồm việc tiêu thụ sản phẩm không an toàn hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
 6. Làm thế nào để cải thiện quá trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu?
  • Để cải thiện quá trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, các biện pháp như tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và kỹ thuật, cũng như nâng cao năng lực kiểm tra và giám sát tại cả nước nhập khẩu và xuất khẩu có thể được thực hiện.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *