Quy Định Mới Nhất về Hóa Đơn Xuất Khẩu

Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, hóa đơn xuất khẩu đóng vai trò quan trọng không chỉ là chứng từ chứng nhận giao dịch mà còn là công cụ quản lý thuế và thủ tục hải quan. Việc hiểu và tuân thủ các quy định mới nhất về hóa đơn xuất khẩu là điều cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ khám phá các quy định mới nhất về hóa đơn xuất khẩu, bao gồm cập nhật về nội dung, định dạng, yêu cầu và các thủ tục liên quan. Hãy cùng nhau đi sâu vào chủ đề này để nắm bắt thông tin cần thiết và áp dụng vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu của bạn một cách hiệu quả và hợp pháp.

Quy định mới nhất về hóa đơn xuất khẩu
Quy định mới nhất về hóa đơn xuất khẩu

I. Hóa đơn xuất khẩu là gì?

Hóa đơn xuất khẩu là gì?
Hóa đơn xuất khẩu là gì?

Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn được viết khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, xuất vào khu thuế quan.

Hóa đơn xuất khẩu bao gồm hai loại là:

 • Hóa đơn thương mại (commercial invoice): dùng làm căn cứ thanh toán giữa bên bán và bên mua
 • Hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng của hàng hóa/dịch vụ xuất khẩu: dùng làm căn cứ kê khai tính thuế

II. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN TRONG BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU

Quy định về hóa đơn trong hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu theo công văn số: 2054/TCHQ-GSQL.

– Đầu tiên, chúng ta đã biết theo Điều 24 Luật Hải quan quy định thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bắt buộc bao gồm:

 • Hợp đồng thương mại (Sales Contract);
 • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice);
 • Phiếu đóng gói (Packing list);
 • Vận đơn (Bill of lading);
 • Tờ khai hải quan (Customs Declaration).

Như vậy, trước đây hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu không quy định phải phát hành thêm hóa đơn điện tử.

– Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2022 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp cần phải chú ý: “Khi thực hiện xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan sẽ thực hiện xuất hoá đơn điện tử” và trường hợp theo thông lệ thương mại quốc tế mà doanh nghiệp cần sử dụng hoá đơn thương mại thì cơ quan Thuế không quản lý.

➥ Như vậy, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BCT đã bổ sung thêm quy định về việc bắt buộc xuất hoá đơn điện tử khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa.

Lưu ý:

– Đối với doanh nghiệp kê khai, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ sẽ được phép sử dụng hóa đơn GTGT (mẫu theo quy định tại Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

– Đối với doanh nghiệp kê khai, tính thuế theo PP trực tiếp (tính thuế GTGT trực tiếp) sẽ được sử dụng hóa đơn bán hàng (mẫu theo quy định tại Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

– Đối với DN nằm trong khu vực phi thuế quan sử dụng hóa đơn bán hàng và ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (Theo quy định tại Điều 4 thông tư 78/2021/TT-BTC).

➥ Kết luận: Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan chỉ dùng hoá đơn thương mại để tiến hành các thủ tục hải quan. Về phía doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ xác định thời gian hoàn thành thủ tục hải quan để tiến hành lập và phát hành hoá đơn xuất khẩu theo quy định.

III . THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu:

“c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn GTGT điện tử. Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu.”

➥ Như vậy, thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là thời điểm hoàn tất tất cả thủ tục hải quan (tức ngày xác nhận thông quan). Căn cứ theo ngày đã lập hóa đơn xuất khẩu DN ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu.

IV. QUY ĐỊNH ĐỒNG TIỀN GHI TRÊN HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Khi xuất hóa đơn hàng xuất khẩu thì tỷ giá trên hóa đơn ghi tỷ giá nào? Và ghi như nào?

Căn cứ Điểm c Khoản 13, Điều 10 quy định về đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối thì: đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, đơn vị tiền tệ ghi tên của ngoại tệ. Đồng thời, tỷ giá thể hiện trên hóa đơn là tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
– Tỷ giá được ghi trên hóa đơn được ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế – tỷ giá mua vào của Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *