Rượu có thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện?

Rượu là một thức uống phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, do tác hại tiềm ẩn của rượu đối với sức khỏe và trật tự xã hội, việc kinh doanh rượu bia được Nhà nước Việt Nam quy định chặt chẽ. Vậy, rượu có thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện hay không? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm và cần được giải đáp.

rượu có thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện hay không
rượu có thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện hay không

1. Sản phẩm kinh doanh có điều kiện là gì?

Sản phẩm kinh doanh có điều kiện là nhóm sản phẩm, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh theo quy định riêng biệt trước khi được phép kinh doanh. Việc kinh doanh các sản phẩm này thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh, trật tự xã hội, môi trường,… do vậy, Nhà nước cần có sự kiểm soát chặt chẽ.

Đặc điểm của sản phẩm kinh doanh có điều kiện:

 • Phải có giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp muốn kinh doanh sản phẩm, dịch vụ có điều kiện phải xin cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Giấy phép kinh doanh là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh: Ngoài việc có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, bao gồm: điều kiện về năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng, nhân sự,…
 • Bị quản lý chặt chẽ bởi Nhà nước: Hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ có điều kiện được Nhà nước quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống văn bản pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và các biện pháp kiểm tra, giám sát.

2. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam được quy định chi tiết trong Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh rượu và bia. Theo quy định hiện hành, thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu bao gồm các bước sau:

 1. Nộp hồ sơ:
 • Hộ gia đình, cá nhân: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi cư trú.
 • Doanh nghiệp: Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi có trụ sở chính.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu quy định).
 • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh, cá nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở (bản gốc và bản sao có công chứng).
 • Bản vẽ mặt bằng kinh doanh (có ghi rõ vị trí, diện tích).
 • Cam kết thực hiện quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu.
 • Các giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
 1. Thẩm tra hồ sơ:
 • Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn hoặc Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan thẩm quyền sẽ thông báo cho hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp biết lý do và yêu cầu bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 1. Cấp Giấy phép kinh doanh rượu:
 • Giấy phép kinh doanh rượu có giá trị trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.
 • Hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh rượu có quyền kinh doanh rượu trong phạm vi địa điểm được ghi trong Giấy phép.

Lưu ý:

 • Hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp chỉ được kinh doanh rượu sau khi đã được cấp Giấy phép kinh doanh rượu.
 • Hộ gia đình, cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu có trách nhiệm tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu.
 • Việc kinh doanh rượu mà không tuân thủ quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

3. Rượu có thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện?

Câu trả lời: Có, rượu thuộc nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 28/7/2016 về điều kiện kinh doanh rượu quy định các tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu phải đáp ứng các điều kiện về:
 • Năng lực tài chính;
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị;
 • Hệ thống quản lý chất lượng;
 • Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh rượu;
 • Nhân viên kinh doanh rượu.
 • Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh rượu quy định thêm một số điều kiện về:
 • Giấy phép kinh doanh rượu;
 • Quản lý hoạt động kinh doanh rượu;
 • Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh rượu.

4. Quy định về sản xuất rượu

Quy định về sản xuất rượu tại Việt Nam được ban hành dựa trên Luật An toàn thực phẩm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan. Theo quy định hiện hành, việc sản xuất rượu được chia thành hai loại:

 1. Sản xuất rượu công nghiệp:

Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu sử dụng nguyên liệu, phụ gia, và công nghệ để tạo ra sản phẩm rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. Hoạt động sản xuất rượu công nghiệp được quản lý bởi Bộ Công Thương.

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:

 • Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do Bộ Công Thương cấp.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất rượu công nghiệp theo quy định.
 • Có nguồn nguyên liệu, phụ gia đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Có quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
 1. Sản xuất rượu thủ công:

Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu sử dụng nguyên liệu, phụ gia, và công nghệ truyền thống để tạo ra sản phẩm rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. Hoạt động sản xuất rượu thủ công được quản lý bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công:

 • Doanh nghiệp, hộ gia đình có Giấy phép sản xuất rượu thủ công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cấp.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất rượu thủ công theo quy định.
 • Có nguồn nguyên liệu, phụ gia đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Có quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cấm sản xuất, kinh doanh rượu:

 • Rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm.
 • Rượu có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.
 • Rượu giả, rượu nhái.
 • Rượu có nhãn mác, bao bì không đúng quy định.
 • Rượu có nồng độ cồn vượt quá quy định.

Quy định về chất lượng rượu:

 • Rượu sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Rượu phải có nồng độ cồn không vượt quá quy định.
 • Rượu phải được dán nhãn mác, bao bì đầy đủ, chính xác theo quy định.

Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất rượu:

 • Cập nhật, thông báo đầy đủ thông tin về sản xuất, kinh doanh rượu cho cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tự kiểm tra chất lượng sản phẩm rượu trước khi đưa ra thị trường.
 • Hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm rượu.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước:

 • Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
 • Xử lý các vi phạm về quy định sản xuất, kinh doanh rượu.
 • Tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm đối với rượu.

5. Hậu quả của việc kinh doanh rượu không có giấy phép:

 • Phạt tiền: Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu không có giấy phép kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh rượu sẽ bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.
 • Tịch thu tang vật: Toàn bộ số rượu do tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu không có giấy phép kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh rượu sẽ bị tịch thu.
 • Ngưng hoạt động kinh doanh: Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu không có giấy phép kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh rượu sẽ bị buộc ngừng hoạt động kinh doanh.

 

Việc phân loại rượu vào nhóm sản phẩm kinh doanh có điều kiện là cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các quy định về điều kiện kinh doanh rượu góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm, ngăn chặn sản xuất, buôn bán rượu giả, rượu kém chất lượng, đồng thời hạn chế tiêu cực do lạm dụng rượu bia.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *