Số giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

Số giấy phép kinh doanh vận tải là giấy tờ bắt buộc để doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng vận tải, hưởng các ưu đãi của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Số giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

 1. Giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

Giấy phép kinh doanh vận tải (GPLKDVT) là một văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh, xác nhận rằng doanh nghiệp/hộ kinh doanh đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn, phương tiện vận tải,… để kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật.

 1. Vai trò quan trọng của giấy phép kinh doanh vận tải:

Hoạt động vận tải đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế, đảm bảo lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Việc cấp phép kinh doanh vận tải góp phần:

 • Quản lý nhà nước: Giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và trật tự xã hội.
 • Cạnh tranh lành mạnh: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp vận tải, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Bảo vệ người tiêu dùng: Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, giúp họ lựa chọn dịch vụ vận tải an toàn, uy tín.
 1. Tầm quan trọng của việc nắm rõ số giấy phép kinh doanh vận tải:
 • Doanh nghiệp: Số giấy phép kinh doanh vận tải là giấy tờ quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng vận tải, và hưởng các ưu đãi của pháp luật.
 • Người tiêu dùng: Nắm rõ số giấy phép kinh doanh vận tải giúp người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ vận tải an toàn, uy tín, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng thời hạn.

 1. Hồ sơ, thủ tục  xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải

4.1 Hồ sơ xin cấp GPLKDVT:

 1. Giấy tờ chung:
 • Đơn xin cấp GPLKDVT theo mẫu do Bộ GTVT quy định;
 • Giấy tờ chứng minh nộp lệ phí (theo quy định).
 1. Giấy tờ đối với doanh nghiệp:
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khác (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh phương tiện vận tải (nếu có).
 • Các giấy tờ khác theo quy định của Bộ GTVT.
 1. Giấy tờ đối với hộ kinh doanh:
 • Giấy đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản;
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khác (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh phương tiện vận tải (nếu có).
 • Các giấy tờ khác theo quy định của Bộ GTVT.

4.2 Thủ tục xin cấp GPLKDVT:

 1. Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh nộp hồ sơ xin cấp GPLKDVT trực tiếp tại Cục ĐTVT hoặc Sở GTVT nơi có trụ sở chính/chi nhánh của doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

 1. Thẩm định hồ sơ:
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp/hộ kinh doanh sẽ được cấp biên lai thu tiền và hướng dẫn nộp lệ phí (nếu có).
 • Cục ĐTVT hoặc Sở GTVT sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 1. Cấp GPLKDVT:
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục ĐTVT hoặc Sở GTVT sẽ cấp GPLKDVT cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định.

Số giấy phép kinh doanh vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động vận tải và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về số giấy phép kinh doanh vận tải, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ tầm quan trọng và cách thức sử dụng số giấy phép này.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *