Thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Quảng cáo thực phẩm là một lĩnh vực nhạy cảm và đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ngày càng đa dạng và phức tạp, việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm trở nên vô cùng quan trọng. Để đảm bảo các nội dung quảng cáo thực phẩm đúng với sự thật và không gây hiểu lầm, các doanh nghiệp cần phải trải qua quá trình cấp xác nhận nội dung quảng cáo từ cơ quan chức năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, bao gồm các bước cần thiết, yêu cầu hồ sơ và quy trình xét duyệt, giúp các doanh nghiệp nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

I. Điều kiện được cấp giấy phép quảng cáo

Điều kiện được cấp giấy phép quảng cáo
Điều kiện được cấp giấy phép quảng cáo

Bước đầu tiên để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể quảng cáo sản phẩm là phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 20 Luật Quảng cáo 16/2012/QH13, cụ thể:

 • Quảng cáo hoạt động kinh doanh hàng hoá và dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quảng cáo cho các loại hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của hàng hóa, dịch vụ;
 • Quảng cáo tài sản có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản;
 • Quảng cáo cho hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
 • Quảng cáo thuốc: thuốc phải được phép quảng cáo và có giấy phép lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực cùng tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;
 • Quảng cáo mỹ phẩm: có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được Bộ Y tế cấp;
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng trong nước; nếu là sản phẩm nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm: có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền;
 • Quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh: có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp;
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế: có giấy phép lưu hành nếu thiết trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu;
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật: có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật: có giấy phép kiểm dịch thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;
 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y: có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;
 • Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi: có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

II. Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo

Theo Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo bao gồm:

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo 2012, bao gồm:

+ Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Thuốc lá.

+ Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

+ Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

+ Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

+ Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

+ Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

+ Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

III. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Cụ thể tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm như sau:

– Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

– Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

– Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

IV. Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời.

Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị;

– Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm;

– Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

V. Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm cần tuân thủ quy định nào? 

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định sau:

–  Việc đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp giấy tiếp nhận bản đăng bố sản phẩm là việc làm cần thiết trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. 

– Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm, việc này nhằm hạn chế và tránh tình trạng mà các doanh nghiệp thực hiện quảng cáo sản phẩm một cách quá lố với công dụng của sản phẩm, điều này là không phù hợp với quy định của pháp luật về việc thực hiện quảng cáo sản phẩm. Khi thực hiện quảng cáo thì không được phép sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

– Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

+ Khi thực hiện quảng cáo các thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cần phải có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền để có thể thể hiện rõ nội dung thông tin khuyến cáo giúp cho người tiêu dùng có thể nắm bắt được thông tin. 

+ Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo. Còn đối với quảng cáo qua bao bì thì cần phải có chữ khuyến cáo theo quy định. 

Tại Điều 19 Luật quảng cáo 2012 cũng quy định về những yêu cầu đối với nội dung quảng cáo theo đó thì nội dung quảng cáo thì phải đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo. 

Việc tuân thủ đúng các thủ tục cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động hợp pháp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng niềm tin từ người tiêu dùng. Hy vọng qua bài viết này, các doanh nghiệp sẽ nắm vững quy trình và thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo thực phẩm. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *