Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà 2024

Năm 2024, quy trình chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà tiếp tục là một phần không thể thiếu trong thị trường bất động sản. Quy trình này bao gồm việc xác định và chuyển nhượng quyền sở hữu từ bên bán sang bên mua, tuân thủ các quy định pháp lý mới nhất. Điều này đảm bảo quá trình diễn ra một cách suôn sẻ và hợp pháp, giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên liên quan. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà 2024 qua bài viết sau.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà 2024
Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà 2024

I. Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà là gì?

Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà là gì
Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà là gì?
 • Chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà là việc bên thuê chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê cho tổ chức, cá nhân khác thông qua văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP..
 • Cơ sở pháp lý: khoản 6 Điều 3 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

II. Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà 2024

Bước 1: Lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Bước 2: Thực hiện chứng nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

 • Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng việc chuyển nhượng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Bước 3: Nộp thuế, lệ phí và phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định pháp luật.

Bước 4: Chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ, chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm xem xét, xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản kinh phí nào.

Bước 6:  Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

III. Hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà

 1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được lập thành 06 bản, trường hợp phải công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì phải có thêm 01 bản để lưu tại tổ chức hành nghề công chứng.
 2. Hồ sơ đề nghị công chứng:
 • Các bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng;
 • Bản chính hợp đồng đã ký lần đầu với chủ đầu tư dự án,
 • Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh số tiền bên chuyển nhượng hợp đồng đã nộp cho chủ đầu tư dự án;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà, công trình xây dựng (nếu có)
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng;
 1. Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng:
 • 06 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng kèm theo bản chính hợp đồng;
 • Trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà, công trình xây dựng trong tổng số nhà, công trình xây dựng đã thuê mua theo hợp đồng thì phải nộp bản chính hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng có thể hiện nhà, công trình xây dựng chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh đã nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

IV. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà

 • Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng;
 • Có hợp đồng thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP; Nếu các bên đã ký hợp đồng trước ngày 01/3/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết.
 • Hợp đồng thuê mua nhà phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện;
 • Nhà thuộc hợp đồng thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật, trường khi được bên nhận thế chấp đồng ý.
 • Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Nếu thuê mua nhiều căn nhà trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn, bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi chuyển nhượng hợp đồng.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *