Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là máy tính, trở nên vô cùng quan trọng. Để sản phẩm máy tính của doanh nghiệp được phép lưu thông trên thị trường, việc tuân thủ các quy định và thủ tục công bố hợp quy là điều không thể thiếu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục công bố hợp quy máy tính, giúp doanh nghiệp nắm rõ quy trình và yêu cầu pháp lý cần thiết, từ đó đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn và an toàn cho người sử dụng.

Thủ tục công bố hợp quy máy tính
Thủ tục công bố hợp quy máy tính

I. Quy định công bố hợp quy máy tính là gì?

Quy định công bố hợp quy máy tính là gì
Quy định công bố hợp quy máy tính là gì?

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trong đó khái niệm quy chuẩn kỹ thuật được quy định rõ tại khoản 2, Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác.”

Quy chuẩn kỹ thuật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản và yêu cầu các đối tượng quy định bắt buộc phải áp dụng. Thực tế hiện không hề có danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy. Chính xác hơn đó là danh mục các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ ban ngành, lĩnh vực ban hành.

Thủ tục làm công bố hợp quy được tiến hành dựa trên cơ sở hàng hóa, sản phẩm thuộc danh mục đã công bố. Dòng sản phẩm máy tính được quy định trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông chi tiết tại Thông tư 11/2020/TT-BTTTT.

II. Các loại máy tính phải công bố hợp quy

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 14/05/2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2020 thay thế cho Thông tư 09/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 09/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong đó máy tính quy định phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy cũng thuộc trong danh mục. Chi tiết có tại Phụ lục II – Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. Các sản phẩm máy tính phải công bố hợp quy bao gồm:

 • Máy tính cá nhân để bàn – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT;
 • Máy tính xách tay – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT;
 • Máy tính bảng – Quy chuẩn QCVN 118:2018/BTTTT và QCVN 101:2016/BTTTT.

III. Hồ sơ công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố hợp quy máy tính yêu cầu cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hợp quy phải chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ được chuẩn bị thành 2 bộ: 1 bộ để lưu trữ tại tổ chức phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra; 1 bộ được nộp đến cơ quan chuyên ngành để tiến hành thẩm tra bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.

Cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp. Trong đó có 2 trường hợp xảy ra:

 • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp;
 • Trường hợp cá nhân, tổ chức sử dụng kết quả tự đánh giá sự phù hợp.

Tương ứng với từng trường hợp thì hồ sơ công bố hợp quy cần chuẩn bị cũng sẽ khác nhau. Quy định cụ thể được chi tiết tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Trong quá trình xem xét hồ sơ nếu cần thiết thì cá nhân, tổ chức có thể được yêu cầu đối chiếu bản gốc hoặc nộp bản sao công chứng.

IV. Thủ tục công bố hợp quy máy tính

Thủ tục công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hay thủ tục công bố hợp quy với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ ban ngành, lĩnh vực được quy định tại điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. 

Theo đó, cá nhân, tổ chức sẽ nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm máy tính đến cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ sau đó sẽ được tiến hành xét duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đã đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cá nhân, tổ chức trong thời gian 5 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo Mẫu 3. TBTNHS được quy định tại Phụ lục III, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Thông báo có giá trị theo giấy chứng nhận hợp quy cấp bởi tổ chức chứng nhận đã được chỉ định (trường hợp dựa trên kết quả đánh giá sự phù hợp từ bên thứ 3) hoặc có giá trị 3 năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (trường hợp cá nhân, tổ chức tự đánh giá sự phù hợp)

Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng chưa hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản tới cá nhân, tổ chức công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì cơ quan chuyên ngành sẽ thông báo bằng văn bản trong thời gian 3 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy đề nghị cá nhân, tổ chức công bố hợp quy bổ sung thêm các loại giấy tờ cần thiết.

Cá nhân, tổ chức phải bổ sung đầy đủ theo đúng quy định trong thời gian 15 ngày tính từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Nếu trong thời hạn này mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định thì cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ xử lý hồ sơ đó.

V. Các câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao công bố hợp quy máy tính quan trọng?

Công bố hợp quy máy tính quan trọng vì nó đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi của họ khi sử dụng sản phẩm máy tính. Ngoài ra, nó cũng giúp xây dựng niềm tin và uy tín cho nhà sản xuất, đồng thời giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

 1. Các tiêu chuẩn và yêu cầu nào cần phải tuân thủ trong quá trình công bố hợp quy máy tính?

Các tiêu chuẩn và yêu cầu có thể bao gồm các quy định về an toàn điện tử, tiêu thụ năng lượng, chất lượng vật liệu, phần mềm hệ thống, và các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy định pháp luật địa phương.

 1. Có những rủi ro gì nếu không tuân thủ quy trình công bố hợp quy máy tính?

Nếu không tuân thủ, sản phẩm có thể bị cấm lưu hành hoặc bị thu hồi, đồng thời nhà sản xuất hoặc nhập khẩu có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị phạt tiền.

 1. Có những biện pháp kiểm tra và xác minh nào được áp dụng để đảm bảo tính hợp quy của sản phẩm máy tính?

Các biện pháp này có thể bao gồm kiểm tra mẫu, kiểm tra phần mềm, kiểm tra an toàn và kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như có thể yêu cầu các bên tham gia thực hiện các bước kiểm tra và đánh giá khác nhau.

Việc thực hiện đầy đủ thủ tục công bố hợp quy không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết để quý doanh nghiệp dễ dàng hoàn thành quy trình công bố hợp quy máy tính. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi bài viết.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *