Thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu [Năm 2024]

Bài viết này nhằm hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quy trình, thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam năm 2024 một cách chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu [Năm 2024]
Thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu [Năm 2024]

Đối tượng áp dụng:

 • Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Các cá nhân quan tâm đến việc tìm hiểu về thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu.

1. Quy định pháp luật:

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được quy định bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm:

 • Luật Hải quan 2014;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa;
 • Thông tư số 25/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mã số hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Quyết định số 9/2020/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục thiết bị thu, phát sóng truyền hình, thiết bị đầu cuối sử dụng cho mạng truyền hình cáp, mạng truyền hình vệ tinh, mạng truyền hình trên giao thức IP nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng;
 • Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng thiết bị thu, phát sóng truyền hình, thiết bị đầu cuối sử dụng cho mạng truyền hình cáp, mạng truyền hình vệ tinh, mạng truyền hình trên giao thức IP nhập khẩu;
 • v.v.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu:

 • Đơn xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu (theo mẫu quy định);
 • Hợp đồng mua bán (Commercial Invoice);
 • Tờ khai xuất khẩu (Packing List);
 • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu;
 • Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (nếu có);
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm (nếu có);
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu:

Bước 1: Nghiên cứu thị trường và lựa chọn nhà cung cấp/khách hàng:

 • Xác định nhu cầu thị trường đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu khác nhau.
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp/khách hàng uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu theo đúng quy định.
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép phải đầy đủ, chính xác, hợp lệ.

Bước 3: Nộp hồ sơ:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo thẩm quyền.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

 • Cơ quan hải quan thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan hải quan sẽ cấp giấy phép xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bước 5: Nhận giấy phép:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến cơ quan hải quan nhận giấy phép xuất nhập khẩu.
3. Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu:
3. Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu:

 Lưu ý:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, hợp lệ theo quy định.
 • Việc xuất nhập khẩu hàng hóa phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đã được quy định.

Xin giấy phép xuất nhập khẩu là một thủ tục hành chính quan trọng, cần thiết để đảm bảo việc xuất nhập khẩu hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng. Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để được cấp phép xuất nhập khẩu hợp lệ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *