Thủ tục Công bố lưu hành sản phẩm nhập khẩu [Chi tiết nhất]

Trước khi sản phẩm nhập khẩu được phép lưu hành trên thị trường, quá trình Công bố lưu hành là một bước quan trọng nhằm đảm bảo tính an toàn, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật. Công bố này đòi hỏi các nhà nhập khẩu phải tuân thủ các thủ tục quản lý chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, từ thành phần, nguồn gốc, đến các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. Vậy thủ tục công bố lưu hành sản phẩm nhập khẩu gồm những bước nào? Tất cả sẽ được GIAYCHUNGNHAN giải đáp trong bài viết dưới đây.

Thủ tục Công bố lưu hành sản phẩm nhập khẩu [Chi tiết nhất]
Thủ tục Công bố lưu hành sản phẩm nhập khẩu [Chi tiết nhất]

1. Công bố sản phẩm nhập khẩu là gì?

Công bố sản phẩm nhập khẩu là quá trình mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân phải thực hiện khi đưa sản phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ hoặc phân phối. Quy trình này bao gồm việc đăng ký thông tin sản phẩm với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin về thành phần, nguồn gốc, và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Công bố sản phẩm nhập khẩu cũng có thể bao gồm kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Các sản phẩm nhập khẩu cần phải thực hiện công bố

Các sản phẩm sau khi nhập khẩu vào Việt Nam phải tiến hành tự công bố sản phẩm:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn
 • Phụ gia thực phẩm
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngoại lệ: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ trong nước.

Xem thêm về Thủ tục nhập khẩu thực phẩm [Chi tiết nhất] qua bài viết của GIAYCHUNGNHAN

3. Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Bước 1: Tự công bố sản phẩm

Việc tự công bố sản phẩm thực phẩm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức cá nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nhập khẩu nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định với bộ hồ sơ cụ thể như trên.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

4. Hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Đối với thực phẩm có thể tự công bố (Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) cần chuẩn bị những giấy tờ cụ thể sau:

-Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

 • -Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

            -Các giấy tờ khác nếu có phát sinh

Xem thêm về Giấy chứng nhận bản đăng ký bản công bố sản phẩm qua bài viết của GIAYCHUNGNHAN

5. Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm nhập khẩu
Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm nhập khẩu
 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Ngay sau khi tự công bố sản phẩm nhập khẩu, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

 Trên đây là những thông tin về Thủ tục Công bố lưu hành sản phẩm nhập khẩu. Nếu cần hỗ trợ hay còn điều vướng mắc, hãy liên hệ ngay GIAYCHUNGNHAN để được hỗ trợ nhanh nhất.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *