Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành [Chi tiết nhất]

Ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Do đó, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành đóng vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo sự chuyên nghiệp, uy tín và an toàn cho du khách khi sử dụng dịch vụ. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích chi tiết về các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành [Chi tiết nhất]

1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?

Căn cứ tại khoản 9 Điều 3 Luật Du lịch 2017 có quy định “kinh doanh dịch vụ lữ hành” là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Như vậy, kinh doanh dịch vụ lữ hành là hoạt động xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

– Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

– Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

+ Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

3.1 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017.

3.2 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017;

+ Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

4. Thủ tục kinh doanh dịch vụ lữ hành

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

– Đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ cho Tổng cục Du lịch

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Mọi người cũng hỏi

1. Loại hình doanh nghiệp nào được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có các loại hình doanh nghiệp sau đây mới được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:

 • Công ty cổ phần: Doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ tối thiểu 20 tỷ đồng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp được thành lập với vốn điều lệ tối thiểu 1 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm:

 • Cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao cho khách du lịch.
 • Đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ du lịch.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch.
 • Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch nếu do lỗi của doanh nghiệp mà khách du lịch phải chịu thiệt hại.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *