Điều kiện, thủ tục mở phòng khám chuyên khoa

Mở phòng khám chuyên khoa là một lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi nhiều điều kiện và thủ tục cần được tuân thủ. Việc nắm rõ những quy định này đóng vai trò quan trọng giúp bạn có thể thành lập và vận hành phòng khám một cách hợp pháp, hiệu quả và an toàn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về điều kiện và thủ tục mở phòng khám chuyên khoa.

I. Phòng khám chuyên khoa là gì?

Phòng khám chuyên khoa là cơ sở y tế khám, chữa bệnh theo chuyên khoa được quy định trong lĩnh vực y tế, có quy mô nhỏ hơn so với bệnh viện. Phòng khám chuyên khoa thường tập trung vào một hoặc một vài lĩnh vực y tế cụ thể, ví dụ như:

 • Phòng khám chuyên khoa nội: Khám, chữa bệnh các bệnh về nội khoa như tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, thần kinh,…
 • Phòng khám chuyên khoa ngoại: Khám, chữa bệnh các bệnh về ngoại khoa như ngoại tổng quát, ngoại sản, ngoại nhi,…
 • Phòng khám chuyên khoa mắt: Khám, chữa bệnh các bệnh về mắt.
 • Phòng khám chuyên khoa răng – hàm – mặt: Khám, chữa bệnh các bệnh về răng – hàm – mặt.
 • Phòng khám chuyên khoa da liễu: Khám, chữa bệnh các bệnh về da liễu.
 • Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền: Khám, chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền.

Phòng khám chuyên khoa được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và các quy định chuyên môn liên quan.

II. Điều kiện và thủ tục mở phòng khám chuyên khoa

1. Điều kiện mở phòng khám chuyên khoa

Để thành lập được phòng khám chuyên khoa, phòng khám chuyên khoa phải được cấp giấy phép hoạt động. Giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa chỉ được cấp khi phòng khám đó đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP:

* Thứ nhất: Về cơ sở vật chất phòng khám

 • Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.
 • Trường hợp thực hiện thủ thuật, bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép răng, châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có phòng hoặc khu vực riêng dành cho việc thực hiện thủ thuật. Phòng hoặc khu vực thực hiện thủ thuật phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn;
 • Trường hợp phòng khám chuyên khoa thực hiện cả hai kỹ thuật nội soi tiêu hóa trên và nội soi tiêu hóa dưới thì phải có 02 phòng riêng biệt;
 • Trường hợp khám điều trị bệnh nghề nghiệp phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa.

* Thứ hai: Về trang thiết bị y tế

 • Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
 • Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký.
 • Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

* Thứ ba: Về nhân lực

– Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa của phòng khám;
 • Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải là Người hành nghề cơ hữu tại phòng khám chuyên khoa đang thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động phòng khám. Có nghĩa người này sẽ làm việc tại Phòng khám theo thời gian hoạt động của phòng khám đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

– Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.

2. Thủ tục mở phòng khám chuyên khoa

– Hồ sơ

Theo điều 43 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, để mở phòng khám chuyên khoa sẽ cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • 1 bản chính Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP
 • 1 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.
 • 1 bản sao Chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • 1 bản chính Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
 • 1 bản chính Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
 • 1 bản  chính Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;
 • 1 bản chính Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • 1 bản sao Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài

– Trình tự, Thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Bộ Y tế;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mẫu số 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp Giấy phép hoạt động:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

– Trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4 : Trả Giấy phép hoạt động cho cơ sở

 Lệ phí giải quyết: 4,3 triệu đồng 

>> Tham khảo thêm thông tin chi tiết: Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh phòng khám qua bài viết dưới đây

III. Đặc điểm của phòng khám chuyên khoa:

 • Quy mô nhỏ hơn bệnh viện: Phòng khám chuyên khoa thường có quy mô nhỏ hơn bệnh viện, với số lượng giường bệnh ít hơn và phạm vi hoạt động chuyên môn hẹp hơn.
 • Tập trung vào chuyên khoa: Phòng khám chuyên khoa thường tập trung vào một hoặc một vài lĩnh vực y tế cụ thể, có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao về lĩnh vực đó.
 • Linh hoạt trong hoạt động: Phòng khám chuyên khoa có thể linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh thời gian làm việc, giá cả dịch vụ và các quy trình khám, chữa bệnh so với bệnh viện.

IV. Vai trò của phòng khám chuyên khoa:

 • Bổ sung cho hệ thống y tế: Phòng khám chuyên khoa góp phần bổ sung cho hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.
 • Giảm tải cho bệnh viện: Phòng khám chuyên khoa giúp giảm tải cho bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối, tuyến trung ương.
 • Cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu: Phòng khám chuyên khoa có thể cung cấp các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao cho người dân.
 • Tiện lợi cho người dân: Phòng khám chuyên khoa thường tọa lạc tại các vị trí thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.

V. Câu hỏi thường gặp

Câu 1. Ai được phép mở phòng khám chuyên khoa?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ những cá nhân và tổ chức sau đây mới được phép mở phòng khám chuyên khoa:

 • Cá nhân: Là bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thực hành nghề y ít nhất 3 năm.
 • Tổ chức: Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại địa phương nơi đăng ký mở phòng khám chuyên khoa.

Câu 2. Điều kiện về cơ sở vật chất để mở phòng khám chuyên khoa?

Phòng khám chuyên khoa phải đáp ứng các điều kiện sau đây về cơ sở vật chất:

 • Diện tích: Diện tích tối thiểu của phòng khám chuyên khoa phụ thuộc vào chuyên khoa và số lượng giường bệnh. Ví dụ, phòng khám chuyên khoa nội cần có diện tích tối thiểu 50m2, phòng khám chuyên khoa ngoại cần có diện tích tối thiểu 70m2.
 • Trang thiết bị y tế: Phòng khám chuyên khoa phải trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh theo chuyên khoa. Danh mục thiết bị y tế cụ thể được quy định trong các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Cơ sở hạ tầng: Phòng khám chuyên khoa phải có hệ thống điện nước, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế.

Câu 3. Điều kiện về nhân sự để mở phòng khám chuyên khoa?

Phòng khám chuyên khoa phải có đội ngũ nhân sự đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Bác sĩ: Phòng khám chuyên khoa phải có bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thực hành nghề y ít nhất 3 năm và được cấp giấy phép hành nghề theo quy định.
 • Điều dưỡng: Phòng khám chuyên khoa phải có điều dưỡng có trình độ chuyên môn phù hợp với chuyên khoa và được cấp giấy phép hành nghề theo quy định.
 • Kỹ thuật viên: Phòng khám chuyên khoa có thể có kỹ thuật viên y tế được đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề theo quy định (nếu cần thiết).

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *