Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?

Giấy phép xây dựng (GPXD) là một văn bản quan trọng, cho phép chủ đầu tư thực hiện thi công, xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, GPXD có thời hạn nhất định, sau khi hết hạn, nếu chủ đầu tư chưa hoàn thành công trình, họ có thể xin gia hạn GPXD để tiếp tục thi công. Vậy, Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau.

Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần
Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình xây dựng.

Trong đó: Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

(Khoản 10, 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020)

2. Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng 2014 quy định như sau:

“1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.”

⇒ Như vậy, giấy phép xây dựng được gia hạn tối đa 2 lần, thời gian gia hạn mỗi lần tối đa 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn xây dựng, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Tuy nhiên, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, những quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện.

Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp (khoản 3 Điều 99 Luật Xây dựng 2014).

Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần
Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần

3. Trình tự, thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng: 

Hồ sơ đề nghị xin gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 3, Điều 52, Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm các giấy tờ, văn bản sau:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp

Trình tự, thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng:

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2, Điều 102, Luật xây dựng năm 2014 như sau:

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

4. Dịch vụ tư vấn Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần của GIAYCHUNGNHAN

Nhằm giúp khách hàng có thêm những hiểu biết pháp lý về Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần mà GIAYCHUNGNHAN xin gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần cũng như tư vấn về trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng  một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Theo đó, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn về việc Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần
 • Tiến hành soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng cho quý khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng và hoàn thành trình tự, thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để việc xin gia hạn giấy phép xây dựng được tiến hành một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.
 • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho quý khách hàng tận tay, tại nhà nếu quý khách hàng có yêu cầu
 • Luôn luôn cập nhập và thông báo đến quý khách hàng những quy định của pháp luật hiện hành và khi có sự thay đổi trong lĩnh vực xin gia hạn giấy phép xây dựng

5. Mọi người cũng hỏi

 1. Trong trường hợp nào thì được gia hạn GPXD?

Có thể gia hạn GPXD trong các trường hợp sau:

 • Công trình chưa hoàn thành theo đúng thời hạn ghi trong GPXD do:
  • Lý do khách quan: do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hoặc do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch, tạm dừng thi công công trình.
  • Lý do chủ quan: do chủ đầu tư chậm trễ trong việc tổ chức thi công, hoặc do vướng mắc trong thủ tục giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu, hoặc do điều kiện thi công gặp khó khăn khách quan.
 • Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình theo quy định.
 1. Cần lưu ý gì khi gia hạn GPXD?
 • Chủ đầu tư phải nộp đơn xin gia hạn GPXD trước khi GPXD hết hạn ít nhất 30 ngày.
 • Hồ sơ xin gia hạn GPXD phải đầy đủ, chính xác, hợp lệ.
 • Chủ đầu tư phải thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ công trình theo quy định trong thời gian gia hạn GPXD.
 1. Nếu hết hạn gia hạn GPXD mà chưa hoàn thành công trình thì sẽ thế nào?

Nếu hết hạn gia hạn GPXD mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công trình, họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

 

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *