Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhân sự và pháp lý của doanh nghiệp. Mẫu này không chỉ đơn giản là một tài liệu pháp lý, mà còn phản ánh sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với quyền lợi của cả nhà tuyển dụng và lao động. Việc lập mẫu quyết định này đòi hỏi sự cẩn thận trong việc xác định lý do chấm dứt, các điều khoản và quy định pháp luật liên quan, nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật. Hãy cùng GIAYCHUNGNHAN tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết sau.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là gì?
Hợp đồng lao động là gì?

Theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sợ quản lý, điều hành, giám sát có một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Như vậy, có thể hiểu, hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận về mặt pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó bao gồm những thông tin xác định rõ các nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên trong quá trình làm việc, từ đó tạo ra cơ chế giải quyết nếu có vấn đề xảy ra.

2. Các trường hợp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau, và mỗi quyết định đều cần được căn cứ vào quy định pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng lao động. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có thể được áp dụng:

 • Hết hạn hợp đồng: Khi hợp đồng lao động kết thúc theo thời hạn đã được thỏa thuận.
 • Thỏa thuận giữa hai bên: Khi cả nhà tuyển dụng và người lao động đồng ý chấm dứt hợp đồng.
 • Thỏa thuận giữa các bên do một bên vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng: Nếu một bên vi phạm điều khoản quan trọng của hợp đồng, bên còn lại có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
 • Lao động không thực hiện công việc đúng quy định hoặc không đạt hiệu suất làm việc yêu cầu: Trong trường hợp này, nhà tuyển dụng có thể quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Lao động vi phạm nội quy lao động hoặc các quy định an toàn lao động: Vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động hoặc các quy định về an toàn lao động có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng.
 • Thay đổi cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh: Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh mà không còn nhu cầu sử dụng lao động, họ có thể chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Lao động nghỉ hưu hoặc về hưu theo quy định của pháp luật.

Trong mỗi trường hợp, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cần tuân thủ các quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

3. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024

3.1 Cấu trúc chi tiết của mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Phần mở đầu:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

– Tên cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp) sử dụng lao động: Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh.

– Địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp).

– Tên hợp đồng: Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

– Số hiệu: Doanh nghiệp tự đặt số hiệu.

– Ngày lập: Ngày lập thông báo.

Phần nội dung:

– Ký hiệu văn bản: Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

– Nơi lập: Nơi lập thông báo.

– Kính gửi: Tên người lao động.

– Nội dung thông báo: Ghi rõ lý do chấm dứt HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

– Ngày chấm dứt HĐLĐ: Ghi rõ ngày chấm dứt hợp đồng lao động

– Quyền lợi của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng: Ghi rõ các khoản tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán cho người lao động, các giấy tờ mà doanh nghiệp phải trả lại cho người lao động, và nghĩa vụ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng.

– Các quy định khác liên quan (nếu có).

Kết luận: Khuyến khích người lao động tiếp tục hợp tác trong tương lai (tùy trường hợp). Chúc người lao động sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

Phần cuối:

  Ký tên, đóng dấu của đại diện pháp nhân cơ quan, tổ chức (doanh nghiệp).

– Họ và tên người lao động được thông báo

3.2 Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024

Tải và xem chi tiết tại đây:    Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024

4. Trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước

Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước trong một số trường hợp sau đây:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự.

– Bị cưỡng bức lao động.

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc.

– Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Để tìm hiểu thêm: Mẫu hợp đồng lao động phổ thông, mời quý khách tham khảo bài viết bên dưới!

5. Quy định pháp luật về trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

– Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

+ Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

+ Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

+ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

– Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

+ Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

+ Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

6. Mọi người cũng hỏi

1. Khi nào cần sử dụng Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2024 được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Hết hạn hợp đồng lao động: Khi hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động đến hạn và không được gia hạn.
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động: Người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Trong các trường hợp do lỗi của người lao động hoặc do nguyên nhân khách quan mà người sử dụng lao động không thể tiếp tục sử dụng lao động.

2. Lưu ý khi sử dụng Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

 • Cần đảm bảo rằng nội dung quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan.
 • Nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc cán bộ chuyên môn về lao động trước khi ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Cần đảm bảo rằng người lao động được thông báo đầy đủ về việc chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. GIAYCHUNGNHAN xin cảm ơn Quý khách đã theo dõi bài viết.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *