Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất

Trong lĩnh vực xây dựng, mẫu hợp đồng chính là cột mốc quan trọng định hình mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án. Những tài liệu này không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là cam kết giữa các bên để thực hiện công việc một cách minh bạch và công bằng. Dù bạn là một nhà thầu, chủ đầu tư hay quản lý dự án, việc hiểu rõ và sử dụng mẫu hợp đồng xây dựng một cách hiệu quả sẽ giúp tạo nên sự minh bạch và tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. Hãy cùng nhau khám phá mẫu hợp đồng xây dựng trong tiếng anh là gì cũng như các nguyên tắc thực hiện hợp đồng qua bài viết sau.

1. Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là gì?
Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020), hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hợp đồng xây dựng tiếng anh là Contruction contract

2. Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất

Dưới đây là Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất:

Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất
Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất

Xem chi tiết tại đây:    Mẫu hợp đồng xây dựng bằng Tiếng Anh mới nhất

3. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

– Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

– Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

– Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

– Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh.

Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020))

4. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

– Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

– Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

– Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

(Khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020))

    ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *