Điều kiện, thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền

Y học cổ truyền (YHCT) là một ngành y học lâu đời, có lịch sử hàng ngàn năm, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam. Do đó, nhu cầu mở phòng khám YHCT ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc mở phòng khám YHCT cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật. Bài viết này của GIAYCHUNGNHAN sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về điều kiện và thủ tục mở phòng khám YHCT, giúp bạn có thể thực hiện đúng quy trình và tránh những sai sót trong quá trình hoạt động.

Điều kiện, thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền

1. Phòng khám y học cổ truyền là gì?

Phòng khám y học cổ truyền (YHCT) là cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bằng các phương pháp YHCT như:

 • Đông y: Sử dụng các vị thuốc Đông y, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi,… để điều trị bệnh.
 • Y học cổ truyền Việt Nam: Sử dụng các bài thuốc Nam, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu,… để điều trị bệnh.
Phòng khám y học cổ truyền là gì

2. Điều kiện mở phòng khám y học cổ truyền 

Điều kiện mở phòng khám y học cổ truyền được quy định tại Điều 27 Nghị định 109/2016/NĐ-CP (Tiết thứ hai điểm a khoản 2 Điều này bị bãi bỏ bởi Điều 10 Nghị định 155/2018/NĐ-CP) như sau:

2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất

Phòng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10m2 và có nơi đón tiếp người bệnh.

Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

Trường hợp có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt có diện tích ít nhất là 05m2 một giường bệnh;

Trường hợp có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi có diện tích ít nhất là 02 m2 và phải kín nhưng đủ ánh sáng.

2.2. Điều kiện về thiết bị y tế

Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc: có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;

Trường hợp thực hiện việc châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt phải có ít nhất các thiết bị sau:

Có giường châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

Có đủ dụng cụ để châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt;

Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.

Trường hợp có xông hơi thuốc: Phải có hệ thống tạo hơi thuốc, van điều chỉnh, có bảng hướng dẫn xông hơi và hệ thống chuông báo trong trường hợp khẩn cấp.

2.3. Điều kiện về nhân sự

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền phải là bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận là lương y do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền và phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền;

Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sĩ chuyên khoa y học cổ truyền;

Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

Là người hành nghề cơ hữu tại phòng chẩn trị y học cổ truyền.

 

Để tìm hiểu thêm: Điều kiện, thủ tục mở phòng khám tư nhân, mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây!

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh (theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

(3) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề (theo Mẫu 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế).

(4) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề (theo Mẫu 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP) của người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng chẩn trị y học cổ truyền (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế);

(5) Bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp ứng điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền nêu tại Mục 1 (theo Mẫu 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP) và các giấy tờ chứng minh, xác nhận các kê khai đó.

(6) Danh sách ghi rõ họ tên, số giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề tại cơ sở đó (theo Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

(7) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

(8) Trường hợp đề nghị cấp lần đầu giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận thì phải có tài liệu chứng minh nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận.

4. Thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp 01 bộ đề nghị và nộp phí theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền sau đây:

– Bộ Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng chẩn trị y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế.

– Bộ Quốc phòng đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền quản lý.

– Bộ Công an đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền quản lý.

– Sở Y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của phòng chẩn trị y học cổ truyền trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nêu trên.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp cho doanh nghiệp đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ):

– Cơ quan cấp giấy phép hoạt động tổ chức thẩm định điều kiện hoạt động và danh mục kỹ thuật thực hiện tại doanh nghiệp đề nghị và lập biên bản thẩm định trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải cấp mới giấy phép hoạt động và ban hành quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định.

– Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ trong nội dung của biên bản thẩm định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa của doanh nghiệp đề nghị, cơ quan cấp giấy phép hoạt động có thể tiến hành kiểm tra thực tế việc khắc phục, sửa chữa của doanh nghiệp đề nghị trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Mọi người cũng hỏi

1. Chi phí mở phòng khám y học cổ truyền bao nhiêu?

Chi phí mở phòng khám y học cổ truyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Quy mô phòng khám.
 • Vị trí địa lý.
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
 • Mức phí nhân công.

Tuy nhiên, theo ước tính, chi phí mở phòng khám y học cổ truyền dao động từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

2. Một số lưu ý khi mở phòng khám y học cổ truyền:

 • Cần lựa chọn vị trí địa lý thuận lợi, dễ tiếp cận.
 • Cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ, hiện đại.
 • Cần tuyển dụng đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn cao, thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
 • Cần tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động khám, chữa bệnh.
 • Cần thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết. Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về Điều kiện, thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách hàng có thể liên hệ GIAYCHUNGNHAN để được hỗ trợ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *