Phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế là hai loại hợp đồng quan trọng với mục đích và tính chất khác nhau. Hợp đồng nguyên tắc thường liên quan đến các cam kết về quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản giữa các bên, dựa trên các nguyên tắc pháp luật và đạo đức. Trái lại, hợp đồng kinh tế thường liên quan đến các giao dịch thương mại và kinh doanh, có mục tiêu tối đa hóa lợi ích kinh tế cho các bên tham gia. Hãy cùng chúng tôi phân biệt hai loại hợp đồng này qua bài viết sau.

Phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế
Phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

I. Khái niệm hợp đồng

Khái niệm hợp đồng
Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và một số thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh. Trong đó, có sự quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên mang tính chất định hướng về việc mua bán, cung ứng hàng hóa/dịch vụ. Những thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng làm cơ sở để các bên ký kết Hợp đồng kinh tế hay bổ sung thêm các phụ lục cho Hợp đồng nguyên tắc.

II. Phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Tiêu chí Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng kinh tế
Mục đích Chỉ quy định những vấn đề chung nên thường được xem như là 1 hợp đồng khung hay 1 biên bản ghi nhớ giữa các bên. Quy định các vấn đề cụ thể hơn, chi tiết, các bên có nghĩa vụ phải thực hiện
Tên gọi Thoả thuận nguyên tắc; Hợp đồng nguyên tắc bán hàng; Hợp đồng nguyên tắc đại lý… Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng vay vốn…
Thoả thuận trong hợp đồng Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết HĐ kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc Ký kết Hợp đồng kinh tế có tính chất bắt buộc thực hiện, tính ràng buộc và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng hơn
Khả năng giải quyết tranh chấp Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để giải quyết nhất là khi các bên vi không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình Hợp đồng kinh tế quy định rõ ràng hơn nên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết hơn
Thời gian ký kết Thường cố định là đầu mỗi năm, qua các năm nếu có sự thay đổi thì các bên chỉ cần ký phụ lục. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên không phụ thuộc số lượng các thương vụ/đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực Khi phát sinh nhu cầu mua bán giữa các bên; thời gian hợp đồng kinh tế theo đó cũng ngắn hơn; hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng thương vụ/đơn hàng sau khi các bên hoàn thành trách nhiệm và/hoặc ký biên bản thanh lý hợp đồng
Đối tượng áp dụng Các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền/tổ quốc; các công ty có quan hệ giao dịch mua bán thường xuyên liên tục Các công ty ít giao dịch với nhau; Các giao dịch có giá trị lớn; Các giao dịch đặc thù cần yêu cầu chi tiết về trách nhiệm của các bên.

3. Một số loại hợp đồng kinh tế phổ biến

Đối tượng của hợp đồng kinh thế rất đa dạng, mỗi loại hợp đồng kinh tế đều có đặc trưng riêng. Các đặc trưng cần được điều chỉnh, chi phối bằng pháp luật liên quan, để các bên tham gia áp dụng theo đúng quy định.

Hiện nay, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, có thể thấy một số loại hợp đồng phổ biến như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng kinh tế song ngữ
 • Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh
 • Hợp đồng kinh tế xây dựng
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng liên doanh liên kết
 • Hợp đồng trong các hoạt động đầu tư
 • Hợp đồng thương mại đặc thù (thi công thiết kế nhà ở, giao nhận thầu xây dựng…)

4. Một số loại hợp đồng nguyên tắc phổ biến

Có hai dạng hợp đồng nguyên tắc:

 • Hợp đồng nguyên tắc quy định tương đối chi tiết các vấn đề căn bản, có tính nguyên tắc về một giao dịch cụ thể (ví dụ: mua bán hàng hóa), sau đó thiết kế bổ sung một phụ lục (vd: PO) để làm hợp đồng cụ thể cho mỗi đơn hàng hoặc mỗi công việc cụ thể;
 • Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định một số vấn đề có tính định hướng và khái quát nhằm xác định ý chí của mỗi bên tham gia vào giao dịch, sau đó các bên sẽ ký kết chính thức một hợp đồng đầy đủ, cụ thể và chi tiết để xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ cụ thể.

Thường phù hợp với giao dịch lớn, quan trọng nhưng chỉ thực hiện một lần, khi các bên cần có sự ghi nhớ lẫn nhau về ý chí và nguyện vọng tham gia, nhưng tại thời điểm ký kết hợp đồng nguyên tắc chưa có đủ điều kiện để soạn thảo và ký kết một bản hợp đồng chính thức. Trong trường hợp này, hợp đồng nguyên tắc gần giống với một bản thỏa thuận ghi nhớ.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *